VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

Veiklos kokybės įsivertinimo grupė:

Koordinatorius – Audrius Saulynas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

Nariai:

Vida Juškevičienė – užsienio kalbos ( anglų) mokytoja;

Elena Kaziukevičiūtė – tikybos mokytoja;

Monika Kemežienė – matematikos mokytoja;

Rita Kisielienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;

Lina Korsakienė – fizinio ugdymo mokytoja;

Vida Stonienė – biologijos mokytoja;

 

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė - Janina Vidzbelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Ramunė Varanauskienė, komisijos pirmininkės pavaduotoja, socialinė pedagogė;

Milda Padegimaitė, gimnazijos direktorė;

Audrius Saulynas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

Jolita Černienė, anglų kalbos mokytoja;

Danutė Jazukevičienė, rusų kalbos mokytoja;

Vilma Saulynienė, fizinio ugdymo mokytoja;

Vida Stonienė, biologijos mokytoja;

Vilija Jurgelevičienė, informacinių technologijų mokytoja;

Alvyra Brūzgienė, komisijos sekretorė.

Reglamentas, tvarkos aprašas