VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

Eil. Nr.  Vardas, pavardė Pareigos , Kontaktai Specialieji reikalavimai ir atliekamos funkcijos
1.       Rima Beržanskienė Lietuvių kalbos mokytoja

rima.berzanskiene@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
2.       Rita Kiselienė Lietuvių kalbos mokytoja

rita.kisieliene@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
3.       Elena Seliukienė Lietuvių kalbos mokytoja

elena.seliukiene@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
4.       Laima Skliutienė Lietuvių kalbos mokytoja

laima.skliutiene@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
5.       Jolita Černienė Anglų kalbos mokytoja

jolita.cerniene@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
6.       VidaJuškevičienė Anglų kalbos mokytoja

vida.juskeviciene@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
7.       Ramunė Kašėtienė Anglų kalbos mokytoja

ramune.kasetiene@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
8.       Kristina Volungevičienė Anglų kalbos mokytoja

kristina.volungeviciene@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
9.       Danutė Jazukevičienė Rusų kalbos mokytoja

danute.jazukeviciene@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
10.    Liudmila Valentukevičienė Rusų kalbos mokytoja

liudmila.valentukeviciene@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
11.    Elena Kaziukevičiūtė Tikybos kalbos mokytoja

elena.kaziukeviciute@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
12.    Alvyra Brūzgienė Prancūzų k./etikos mokytoja

alvyra.bruzgiene@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas,            15 priedas
13.    Tatjana Saulevičienė Vokiečių kalbos mokytoja

tatjana.sauleviciene@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
14.    Vida Stonienė Biologijos  mokytoja

vida.stoniene@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
15.    Jolanta Žilionienė Chemijos mokytoja

jolanta.zilioniene@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
16.    Ričardas Balcevičius Fizikos mokytojas

ricardas.balcevicius@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
17.    Rita Lysenko Geografijos/ekonomikos mokytoja

rita.lysenko@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
18.    Nijolė Vičkačkienė Geografijos mokytoja

nijole.vickackiene@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
19.    Vilija Jurgelevičienė Informatikos mokytoja

vilija.jurgeleviciene@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
20.    Virginija Samulevičienė Istorijos mokytoja

virginija.samuleviciene@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
21.    Lina Korsakienė Fizinio ugdymo mokytoja

lina.korsakiene@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
22.    Vilma Saulynienė Fizinio ugdymo mokytoja

vilma.saulyniene@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
23.    Violeta Jotautienė Matematikos mokytoja

violeta.jotautiene@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
24.    Monika Kemežienė Matematikos mokytoja

monika.kemeziene@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
25.    Birutė Kukuškaitė Matematikos mokytoja

birute.kukuskaite@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
26.    Aušra Lepeškaitė Matematikos mokytoja

ausra.lepeskaite@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
27.    Darius Bachovas Muzikos mokytojas

darius.bachovas@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
28.    Daiva Celencevičienė Istorijos mokytoja

daiva.celenceviciene@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas            15 priedas
29.    Jurgita Zabielaitė Dailės mokytoja

jurgita.zabielaite@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
30.    Tatajana Žilinskienė Teatro mokytoja

tatjana.zilinskiene@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas          9 priedas
31.    Vladas Stačiūnas Technologijų mokytoja

vladas.staciunas@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
32.    AlamaTumėnienė Technologijų mokytoja

alma.tumeniene@azuolo.varena.lm.lt
1 priedas
33.    Edita Baukienė Psichologė

edita.baukiene@azuolo.varena.lm.lt
11 priedas
34.    Onutė Čekalovienė  Sekretorė

onute.cekaloviene@azuolo.varena.lm.lt
4 priedas
35.    Bronė Mačiulienė Ūkvedė

brone.maciuliene@azuolo.varena.lm.lt
5 priedas
36.    Dalia Čiraitė Laborantė

dalia.ciraite@azuolo.varena.lm.lt
3 priedas
37.    Elena Ragauskienė Auklėtoja

elena.ragauskiene@azuolo.varena.lm.lt
9 priedas
38.    Elena Petrušienė Auklė
elena.petrusiene@azuolo.varena.lm.lt
8 priedas
39.    Roma Kochanskienė Auklė
roma.kochanskiene@azuolo.varena.lm.lt
8 priedas
40.    Vytenis Keršys Vairuotojas

vytenis.kersys@azuolo.varena.lm.lt
 6 priedas
41.    Gintaras Grigėnas Pastatų techninės priežiūros darbininkas

gintaras.grigenas@azuolo.varena.lm.lt
14 priedas
42.    Rimutis Vilkišius Pastatų techninės priežiūros darbininkas

rimutis.vilkisius@azuolo.varena.lm.lt
14 priedas
43.    Rimas Taraškevičius Sargas

rimas.taraskevicius@azuolo.varena.lm.lt
16 priedas
44.    Gintautas Karaciejus Sargas

gintautas.karaciejus@azuolo.varena.lm.lt
16 priedas
45.    Vida Garliauskienė Vyr. virėja

vida.garliauskiene@azuolo.varena.lm.lt
10 priedas
46.    Neringa Sorakienė Virėja

neringa.sorakiene@azuolo.varena.lm.lt
10 priedas
47.    Veronika Puodžiūnienė Virėja

veronika.puodziuniene@azuolo.varena.lm.lt
10 priedas
48.    Genė Ikasalienė Virėja

gene.ikasaliene@azuolo.varena.lm.lt
10 priedas
49.    Alė Michailova Virėja

ale.michailova@azuolo.varena.lm.lt
10 priedas
50.    Jūratė Linkevičienė Virėja

jurate.linkeviciene@azuolo.varena.lm.lt
10 priedas
51.    Povilas Petrušis Sporto salės administratorius

povilas.petrusis@azuolo.varena.lm.lt
 7 priedas
52.    Alė Valuiskaja Valytoja

ale.valuiskaja@azuolo.varena.lm.lt
13 priedas
53.    Danutė Smolenskienė Valytoja

danute.smolenskiene@azuolo.varena.lm.lt
13 priedas
54.    Arūnė Bingelienė Valytoja

arune.bingeliene@azuolo.varena.lm.lt
13 priedas
55.    Ona Užusinienė Valytoja

ona.uzusiniene@azuolo.varena.lm.lt
13 priedas
56.    Janina Valackienė Valytoja

janina.valackiene@azuolo.varena.lm.lt
13 priedas
57.    Lina Skopeckienė Valytoja

lina.skopeckiene@azuolo.varena.lm.lt
13 priedas
58.    Nijolė Mikalonienė Valytoja

nijole.mikaloniene@azuolo.varena.lm.lt
13 priedas
59.    Ona Verenienė Valytoja

ona.vereniene@azuolo.varena.lm.lt
13 priedas
60.    Loreta Manarkienė Valytoja

loreta.manarkiene@azuolo.varena.lm.lt
13 priedas
61.    Sabira Tamulevičienė Valytoja

sabira.tamuleviciene@azuolo.varena.lm.lt
13 priedas
62.    Zina Kudžmienė Valytoja

zina.kudzmiene@azuolo.varena.lm.lt
13 priedas
63.    Birutė Vilkauskienė Valytoja

birute.vilkauskiene@azuolo.varena.lm.lt
13 priedas
64.    Rima Suprinavičienė Valytoja

rima.suprinaviciene@azuolo.varena.lm.lt
13 priedas
65.    Ričardas Balcevičius Informacinių technologinių sistemų administratorius

ricardas.balcevicius@azuolo.varena.lm.lt
2 priedas
66.    Ramunė Varanauskienė Socialinė pedagogė

ramune.varanauskiene@azuolo.varena.lm.lt
12 priedas
67.    Danutė Noreikienė Bibliotekininkė

danute.noreikiene@azuolo.varena.lm.lt
 15 priedas