VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA


Baigiamasis Erasmus+ KA1 darbuotojų mobilumo projekto
„Nuo mokymo link mokymosi“ sklaidos renginys

1.jpg2.jpg
Sausio 5 d. ,,Ąžuolo“ gimnazijoje vyko baigiamasis Erasmus+ KA1 darbuotojų mobilumo projekto „Nuo mokymo link mokymosi“ sklaidos renginys. Jame savo patirtimi dalijosi paskutiniai projekto dalyviai.

Gimnazijos pavaduotojas ugdymui A. Saulynas išsamiai pristatė suomių ir estų švietimo sistemas, kuriose patirtinis ugdymas turi gilias tradicijas. Jis kartu su fizikos mokytoju R. Balcevičiumi dalyvavo struktūruotuose kursuose ,,Structured Benchmarking Course Finnish Education System", kurių metu gilinosi į patirtinio ugdymo koncepciją. Su tokio ugdymo organizavimo praktikomis susipažino lankydamiesi keliose Suomijos ir Estijos mokyklose. Mokytojai susidomėję klausėsi apie švietimo sistemas, esančias tarp pažangiausių pasaulyje. Kilo idėjų kai kuriuos jų aspektus pirmiausiai išbandyti, o sėkmės atveju ir įsivesti savo gimnazijoje.

Anglų k. mokytoja J. Černienė buvo išvažiavusi į kursus ,,Creativity in the Classroom and Different Ways of Displaying It“ Spilte, Kroatijoje. Mokytoja gilinosi į naujus metodus ir technikas, lavinančias mokinių kūrybiškumą ir kritinį mąstymą projektinių darbų metu. Pristatė vieną iš įdomiausių kūrybinių projektinių darbų metodų – filmo kūrimą pagal pateiktas užduotis. Pakvietė mokytojus pasinaudoti jos parvežta metodine medžiaga ir patiems išbandyti šį metodą su mokiniais. Taip pat pasidalino savo įžvalgomis apie kroatų švietimo sistemą ir žmonių gyvenimo būdą.

4.jpg
Mokytojų, vykusių į darbo stebėjimo vizitą, vardu kalbėjo anglų k. mokytoja K. Volungevičienė. Projekto pabaigoje trys projekto dalyviai vyko į Valensiją, Ispanijoje įgyti praktinių žinių ir įgūdžių projektinio metodo taikymui bei susipažinti su Ispanijos švietimo sistema. Vaizdinio pranešimo metu mokytoja trumpai pristatė Ispanų švietimo sistemą ir daugiausiai dėmesio skyrė patirčiai, įgytai Martorell vidurinėje mokykloje, nes joje projekto dalyviai praleido daugiausia laiko – tris dienas:  stebėjo įvairias pamokas ir projektinius darbus, bendravo su mokytojais ir mokiniais. Įspūdį paliko lauko klasė, kurioje dažniausiai ir vyksta mokinių projektiniai darbai. Pranešimo pabaigoje pasižiūrėjome filmuką apie dalyvių kultūrinius įspūdžius.5.jpg

Visi projekto dalyviai džiaugėsi dalyvavę šiame Erasmus+ projekte, nes įgavo įvairiapusės asmeninės patirties, parvežė labai reikalingų žinių ir praktikų, kuriomis pasidalijo ir su kitais gimnazijos mokytojais.Ramunė Kašėtienė

Projekto koordinatorė


Erasmus KA1 Ispanijoje

12.jpg133.jpg
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija tęsia Erasmus KA1 projektą „ Nuo mokymo prie mokymosi“. Projektas apima tiek teorinį susipažinimą, tiek praktinę veiklą.

Mūsų gimnazijos mokytojai keliavo į įvairias Europos sąjungos šalis ir dalyvavo mokymuose, norėdami pagerinti ugdymo procesą savo pamokose, naudoti naujus mokymo metodus, jie lankėsi mokyklose, stebėjo pamokas. Kiekvienas susitikimas- tai nauja patirtis tiek profesine, tiek pažintine prasme.

Antrasis projekto etapas- praktinis žinių panaudojimas. Mes trys mokytojai: Kristina Volungevičienė, Ričardas Balcevičius ir aš, Vida Juškevičienė, keliavome į Ispanijos Valensijos miestą. Praktinės projektinės veiklos įgyvendinimo pamokos vyko „Joanot Martorell“ mokykloje. Tai gana didelė Valensijos valstybinė mokykla, kurioje pamokos dėstomos ispanų, velsiečių ir anglų kalbomis. Per mokslo metus dalis kiekvieno dalyko temų yra dėstomos viena iš šių kalbų- taip ne tik paįvairinamas ugdymo procesas, bet kartu mokiniai skatinami mokėti savo gimtąją, valstybinę bei užsienio kalbas. Dalyvavome įvairių dalykų pamokose: anglų kalbos, fizikos, informacinių technologijų bei kūno kultūros.  Buvo įdomu stebėti grupinės veiklos lauko klasėje anglų kalbos pamoką. Puikios oro sąlygos leidžia pamokas vesti lauko klasėje: mokiniai nesijaučia taip oficialiai, aktyviau bendrauja, drąsiai reiškia savo mintis. Mokykla skatina įvairią projektinę veiklą, darbą atskirose grupėse ar net skirtingose darbo vietose- tai gerina ugdymo kokybę, skatina mokinių motyvaciją.

Erasmus projektai tai ne tik mokymasis, bet ir kitų šalių bei žmonių pažinimas, susipažinimas su šalies ar miesto istorija bei kultūra. Valensija- tai miestas, turintis ilgą ir įspūdingą istoriją. Mes aplankėme istorines miesto vietas, ragavome tradicinius ispaniškus patiekalus, žavėjomės Futuristiniais statiniais,  bet ir lankėmės muzikiniame teatre bei krepšinio rungtynėse.

Dalyvavimas Erasmus + projektuose- tai puiki galimybė tobulėti profesine bei žmogiškąja prasme.Patirties į Kroatiją


555.jpgVarėnos ,,Ąžuolo” gimnazijos mokytojams vykdant Erasmus+KA1 darbuotojų mobilumo projektą ,,Nuo mokymo link mokymosi”, man, vienai iš šį projektą įgyvendinančių mokytojų komandos narių, buvo suteikta galimybė dalyvauti kursuose Splite, Kroatijoje.

Vienas iš aktualiausių šių dienų iššūkių mokytojui yra klausimas, kaip įtraukti mokinį į pamokos veiklą, padarant jį ne pasyviu klausytoju, o aktyviu jos dalyviu. Dėl to ir kursų tema ,,Kūrybingumo naudojimas pamokose ir metodų įvairovė jų pritaikyme” buvo pasirinkta ne atsitiktinai, o siekiant pasisemti patirties iš kitų Europos šalių darbo metodų bei pritaikyti juos savo pamokose.

Pagrindiniu kursų akcentu tapo dramos, kaip vieno iš aktyviųjų mokymo metodų, panaudojimas pamokose bei projektinių darbų kūrimas. Manau, tai retai naudojamas mokymo metodas mūsų mokyklose, ypač vyresnėse klasėse, tačiau mokytojų kūrybingumo dėka jis gali tapti viena iš populiariausių veiklų pamokose, kurios įtrauktų ir nelabai gabius ar netgi drovius, savim nepasitinkičius mokinius.

Dar viena svarbi Erasmus+KA1 kursų dalis – susipažinimas su naujos šalies švietimo sistema bei pačios šalies kultūra, istorija, paveldu bei gyvenimo stiliumi. Kroatijos švietimo sistema išgyvena tas pačias problemas – mokytojų trūkumą, darbo krūvio augimą bei nedidelį mokytojų darbo užmokestį. Labai nustebino tai, kad pamokose naudojamos įvairios šiuolaikinės skaitmeninės technologijos bei platformos. Vyriausybė skiria daug lėšų jų įsigijimui ne tik mokykloms, bet ir asmeniniam mokinių bei mokytojų naudojimui. Tai paskatino nuotolinis mokymas pandemijos metu.

5515.jpg Vienas iš įsimintiniausių vizitų buvo Klesarska Skola ( Akmens apdirbimo mokykla) Pučišča miestelyje,esančiame Brač saloje. Tai viena iš trijų tokio tipo mokyklų pasaulyje, kurioje visi darbai – nuo brėžinio sudarymo iki produkto šlifavimo – atliekama tik rankiniu būdu.

Tikrai džiugu ir naudinga dalyvauti tokiuose projektuose ir kursuose, suteikiančiuose galimybę tobulėti, tobulinti ir iš naujo atrasti seniai žinomus dalykus


„Mažiau yra daugiau“ – taip sako  Suomijos švietimo atstovai

71.jpg2022 metų gegužės 1-7 dienomis Varėnos „Ąžuolo gimnazijos direktorės pavaduotojas ugdymui Audrius Saulynas ir fizikos mokytojas Ričardas Balcevičius dalyvavo kursuose „Benchmarking the Finnish and Estonian education system“, kurie finansuojami iš Erasmus+ KA1 darbuotojų mobilumo projekto. Penkias dienas kursai vyko  Helsinkyje ir dvi dienas Taline.

                      Tai kvalifikacijos kursai, skirti susipažinti su Suomijos ir Estijos švietimo sistemomis. Jos yra penketuke pasaulyje tarp  geriausias švietimo sistemas turinčių šalių.

                      Kursų metu daug dėmesio buvo skirta įtraukiajam ugdymui. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Naudojant šį ugdymo metodą, pagalbą gauną tiek specialiųjų poreikių mokiniai, tiek gabūs mokiniai. Suomijos švietimo sistemos atstovai akcentuoja, kad svarbiausias jiems – žmogiškasis aspektas, o ne testai.            

              73.jpg        Kursų metu išklausėme daug įdomių paskaitų, aplankėme įvairaus tipo mokyklas tiek Suomijoje tiek Taline. Teko lankytis gimnazijoje, kuri yra vienam pastate su profesine mokykla. Jeigu mokiniui tampa sunku siekti akademinių rezultatų tai jis, bet kada gali pereiti į profesinę mokyklą. Vykome ir į pagrindę mokyklą, kur menas ir informacinės technologijos yra pagrindu visuose mokomuosiuose dalykuose. Tos mokyklos moto: pasirink kurti ir daryti.

                      Šiuose kursuose dalyvavo  mokytojai iš Portugalijos, Italijos, Prancūzijos, Čekijos, Austrijos, Bulgarijos, Vokietijos. Supažindinome visus su Lietuvos švietimo sistema, labai įdomu buvo sužinoti kaip veikia kitos švietimo sistemos ir ugdomi mokiniai. Gavome daug neišdildomų įspūdžių ir pasisėmėme daug žinių kurias naudosime patys ir pasidalinsime su kolegomis.

Ričardas Balcevičius ,  Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos fizikos mokytojasPatirties sklaida „Ąžuolo“ gimnazijoje

3.jpg4_2.jpg
Gruodžio 9 d. „Ąžuolo“ gimnazijos pedagogai susirinko į Erasmus+ KA 1 darbuotojų mobilumo projekto „Nuo mokymo link mokymosi“ sklaidos popietę. Jos metu pranešimus skaitė ir įspūdžiais dalijosi dvi projekto dalyvės.

                      Anglų k. mokytoja Vida Juškevičienė buvo išvykusi į Italiją, kur tobulino savo žinias apie tiriamojo metodo taikymą rašant projektinius darbus. Pranešime „Mokinių mokymosi tobulinimas, naudojant tyrimo metodą" mokytoja pasidalijo įgytomis žiniomis, kurios leido visiems geriau suprati, kaip organizuoti praktinę tiriamųjų projektų dalį.

                      Ypač daug susidomėjimo sukėlė geografijos mokytojos Ritos Lysenko pranešimas „Patyriminis mokymas ir jo taikymo strategijos mokinių ugdymo procese Islandijos mokyklose". Mokytoja vyko į Islandiją susipažinti su viena iš pažangiausių pasaulyje švietimo sistemų, taikančių patyriminį ugdymą. Pranešimo metu ji pateikė daug vaizdinės medžiagos iš Islandijos mokyklų ir projektų, kuriuose  pati dalyvavo.  Kolegos susidomėję klausėsi, paskui diskutavo apie patyriminio metodo taikymo galimybes mūsų gimnazijojeErasmus+   – galimybė ne tik mokytis, bet ir keliauti

 j1.jpgj2.jpg

                      Tęsiant Varėnos „Ąžuoloˮ gimnazijos Erasmus+ KA1 darbuotojų mobilumo projektą, finansuojamą iš ES tikslinių fondų, dalyvavau kursuose „Mokinių skatinimas mokytis, dalyvaujant tiriamuosiuose projektuose“ Teračinos mieste Italijoje.

                      Naujinant ugdymo turinį ir Bendrąsias programas, vis garsiau kalbama apie projektinio darbo svarbą gimnazinėse klasėse. Tai  galimybė mokiniui tobulinti savo gebėjimus ir pasiruošti studijoms. Mano pasirinkta kursų programa leido susipažinti su teorine įvairių projektinių darbų medžiaga, analizuoti atliktus kitų dalyvių projektus bei paruošti savo bandomąjį projektą.

                      Visą savaitę dalyvavau paskaitose ir stengiausi įsiminti kuo daugiau informacijos, kad grįžusi ne tik galėčiau panaudoti pati savo mokiniams, bet ir pasidalinčiau su kolegomis. Vieną dieną lankiausi vietinėje  „Arturo Bianchini“  aukštesniojoje mokykloje. Visada įdomu sužinoti, kaip darbas vyksta kitų šalių mokyklose,  ypač pandeminiu laikotarpiu. Mokiniai, kaip ir visur, gana drąsūs ir turėjo daug klausimų apie jų bendraamžius Lietuvoje.  

                      Erasmus+ projektas tai ne tik mokymasis, bet ir kitos šalies istorijos ir tradicijų pažinimas.  Ekskursijų metu įdomu buvo pažinti miestą ir jo žmones. Kiekvienas Italijos miestas – tai istorijos lobynas. Gera buvo pajusti tūkstantmečių senumo aurą tarp likusių senovinių šventyklų.

                       Grupėje buvo mokytojai iš Olandijos ir Bulgarijos. Pasidalijome savo šalies istorinėmis bei geografinėmis žiniomis, susipažinome su šalių ugdymo sistemomis, išgirdome apie patirtį jų mokyklose ir, žinoma, likome draugais.

                      Erasmus+ projektai – tai prielaidos atrasti naujas profesines galimybes, susipažinti su kolegomis iš kitų Europos valstybių bei pažinti šalį, į kurią keliauji.

                                           Vida Juškevičienė, „Ąžuolo“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja

  

 
Patyriminis mokymas ir jo taikymo strategijos mokinių ugdymo procese Islandijos mokyklose


l1.jpgl2.jpg
2021 metų spalio 10-16 dienomis man teko puiki galimybė dalyvauti  kursuose,,Structured Educational Visit to Schools & Training Seminars in Iceland“ Islandijoje.

Tai kvalifikacijos tobulinimo kursai, skirti išsamiau susipažinti su Islandijos švietimo sistema, kuri  yra laikoma viena įdomiausių Europoje.

Šie kursai – Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos Erasmus+ KA1 darbuotojų mobilumo projekto „Nuo mokymo link mokymosi“ dalis. Juose daugiausia dėmesio skirta Islandijos švietimo sistemai. Kursų metu lankėmės Islandijos mokyklose. Mums, įvairių Europos valstybių mokytojams, buvo išsamiai pristatytas Islandijos patyriminis mokymas ir jo taikymo strategijos mokinių ugdymo procese. Susipažinome su projektų organizavimo metodika. Projektus – kelių pamokų trukmės ar ilgesnius čia atlieka iš visų dalykų. Pasisėmiau idėjų socialinių ir gamtos mokslų projektinių darbų temų bankui sudaryti.

                      Vizitai mokyklose buvo derinami su seminarais, lauko projektais. Seminarai vyko didžiuliame konferencijų centre Harpa, kuriame vyksta visi svarbiausi šios šalies renginiai.  Lauko projektai  „Contexts4Content“ buvo orientuoti į reikšmingų gamtinių, istorinių ir kultūrinių vietų lankymą.  Jų metu aplankėme Islandijos nacionalinį muziejų,  Thingvellir (UNESCO pasaulio paveldo vieta) – pripažintą kaip seniausio pasaulyje egzistuojančio parlamento vietą. Ši vieta taip pat yra pripažinta vienintele vieta pasaulyje, kur galima stovėti ant dviejų litosferos pokščių. Pamatėme Strokkur geizerį – seniausią žinomą geizerį ir vieną įspūdingiausių šio reiškinio pavyzdžių visame pasaulyje,  grožėjomės Gullfoss, kitaip vadinamu ,,Auksiniu kriokliu", kurio krentanti vandens srovė – tai Langjökull ledyno tirpsmo vanduo.  Aplankėme Sólheimajökull ledyną ir juodąjį paplūdimį.  Visi šie kursų elementai padėjo geriau suprasti nuostabios ledo ir ugnies šalies, esančios Europos pakraštyje,  kultūrą, išskirtinę gamtinę aplinką ir nuostabius žmones.

Man tai suteikė pedagoginės įžvalgos, kaip mokinių praktinių įgūdžių lavinimui arba projektiniams darbams panaudoti Lietuvoje esančius gamtinius šaltinius.

Kursuose dalyvavo mokytojai net iš 20 Europos valstybių: Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Švedijos ir kt. Tai buvo puiki proga užmegzti naujus ryšius su galimais partneriais  mūsų gimnazijos mokinių projektiniams darbams.

 

                      Varėnos ‚,Ąžuolo“ gimnazijos geografijos ir ekonomikos mokytoja metodininkė Rita Lysenko

 

Į Florenciją – pamatyti ir sužinoti

 

2222.jpg3333.jpg

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos Erasmus+ KA1 darbuotojų mobilumo projektas, finansuojamas iš Europos Sąjungos Erasmus+ programos, „Nuo mokymo link mokymosi“, koordinuojamas mokytojos R. Kašėtienės, nedrąsiai, bet prasidėjo.

                      Tam, kad geriau suprasčiau patyriminio ugdymo metodą, pasirinkau kursus „Projektinio metodo taikymas mokantis anglų kalbos“ ir vieną rugsėjo savaitę praleidau kalbų mokykloje Florencijoje. Kursus vedė italė lektorė Sheila Corwin, gimusi, užaugusi ir mokslus baigusi JAV. Paskaitose klausytojai sužinojo projektinio metodo esmę ir naudą mokiniams, išmoko suformuluoti stimuliuojantį projekto klausimą, mokytojams buvo pasiūlytos projektinių darbų idėjos bei vertingi patarimai planuojant, įgyvendinant, pristatant ir vertinant mokinių darbą. Į kursus taip pat atvyko kolegės iš Ispanijos karalystės ir Lenkijos – buvo įdomu sužinoti, kaip projektinius darbus, bendradarbiaudami įvairių dalykų ir kalbų mokytojai jau beveik dešimtmetį įgyvendina savo mokykloje Ispanijoje. Kolegės mielai pasidalino savo mokinių atliktais projektiniais darbais bei jų įgyvendinimo savo mokykloje sistema.

                      Nors paskaitos buvo intensyvios, po jų likdavo laiko apžiūrėti įspūdingo grožio Florencijos architektūros bei meno paminklus. Nuostabi, kalnų apsuptame slėnyje išsidėsčiusio miesto panorama nuo Katedros varpinės viršūnės, iškilių Renesanso dailininkų paveikslai didinguose Piti rūmuose bei kvapą gniaužianti meno šedevrų gausa milžiniškoje Uficių galerijoje, Šventojo Kryžiaus bazilika su garsiausių Italijos ir pasaulio menininkų, atradėjų, kompozitorių, poetų puošniais antkapiais, Toskanos valdovų ir mecenatų Medičių grandioziniais paminklais San Lorenzo koplyčioje ilgam išliks atmintyje. Išvyka į Monteridžonį, viduramžių miestą-tvirtovę, kurią Dantė paminėjo savo „Dieviškoje komedijoje“, ir užburiantys Toskanos vynuogynų ir alyvmedžių laukų ir kalnelių vaizdai, atsiveriantys stovint ant plačių akmeninių miesto sienų, dar ilgai neblės.

                      Būti Italijoje ir neparagauti gardžių vietos patiekalų? Sutikti florentiečiai iš karto parekomendavo, kur ir ko reikėtų paskanauti. Šviežiai ir ne tik turistams paruoštas maistas – pica, spagečiai su „Carbonara“ padažu, gnoči, lazanija ir kiti – tikrai nenuvylė.

                      Turiningai praleistas laikas šiame didingame Renesanso mieste suteikė ne tik naudingų žinių, bet ir praplėtė akiratį bei leido patirti gerų emocijų, kurių po beveik dvejų metų nuotolinio darbo Covid-19 sąlygomis tikrai trūko.

 

Kristina Volungevičienė

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos

Anglų kalbos mokytoja.


Nuo mokymo link mokymosi11.jpg22.jpg
2021-11-05 geografijos mokytoja Rita Lysenko pristatė Varėnos  „Ąžuolo“ gimnazijos Erasmus+ KA1 darbuotojų mobilumo projektą „Nuo mokymo link mokymosi“ Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos bendruomenei. Mokytoja neseniai grįžo iš kvalifikacijos tobulinimo kursų „Structured Educational Visit to Schools & Training Seminars in Iceland".  Ji pasidalino savo patirtimi, įgyta mobilumo metu: papasakojo apie Islandijos švietimo sistemos ypatumus, mokinių projektinę veiklą. Pasidžiaugė ir įspūdžiais, patirtais lankant įspūdingus Islandijos gamtos ir kultūros objektus.


Nuo mokymo link mokymosi

2..jpg4..jpg              
Grįžusi iš Italijos, pirmoji projekto „Nuo mokymo link mokymosi“ dalyvė  Kristina Volungevičienė pakvietė rajono užsienio kalbų mokytojus į susitikimą Varėnos r. švietimo centre. Jo metu pasidalino savo patirtimi, įgyta kvalifikacijos tobulinimo kursų „Project-based Learning for the Teaching and Learning of English and/or other Languages in Florence” metu. Mokytoja pristatė projektinio darbo rengimo pagrindinius principus. Pateikė daug vaizdinės medžiagos su konkrečiais šio metodo taikymo būdais rengiant užsienio kalbos projektinius darbus. Sklaida vyko 2021-10-21.Šeši „Ąžuolo“ gimnazijos mokytojai kvalifikaciją kels užsienyje

era.jpgStartuoja Varėnos „Ąžuoloˮ gimnazijos Erasmus+ KA1 darbuotojų mobilumo projektas, finansuojamas iš ES tikslinių fondų, kuris dėl pandemijos suvaržymų, savo pradžios kantriai laukė ilgiau kaip metus. Šis projektas yra priemonė, padėsianti įgyvendinti gimnazijos strategiją – tobulinti ugdymo(si) procesą, laikantis šiuolaikinio ugdymo principų bei nuolat tobulinant mokytojų ir kitų darbuotojų profesines kompetencijas, ugdyti kūrybingą, kritiškai mąstančią ir pasirengusią veikti įvairiose gyvenimo srityse asmenybę.

                      Vis garsesnis kalbėjimas apie tai, kad Lietuvos mokiniai yra tarp prasčiausiai Europoje gebančių savo žinias pritaikyti praktikoje, paskatino keisti nusistovėjusį ugdymo modelį gimnazijoje ir ieškoti naujų mokymosi formų, kurios mokytų mokinius įgytas žinias ir gebėjimus taikyti praktiškai. Todėl patyriminis ugdymas tapo gimnazijos prioritetu. Nusprendėme pradėti nuo vienos iš jo veiklų – projektinio (tiriamojo) darbo, kaip mokymosi formos privalomo ugdymo turinio ribose ir  taikomos greta tradicinės pamokos. Tai aktyvus mokymasis, skatinantis tyrinėti, analizuoti, kritiškai mąstyti, sudarantis sąlygas įvairių gebėjimų mokiniams plėtoti savo patirtį praktinėje aplinkoje ir kūrybinėje veikloje. Pradėsime nuo jauniausių gimnazijos klasių (9-10), tokiu būdu mokinius auginsime ir iki brandos darbo, kuris ateityje įgis vis didesnę reikšmę. Svarbiausia, mokysime mokinius savo žinias ir įgūdžius pritaikyti praktiškai. Norint, kad įsivedama nauja ugdymosi forma funkcionuotų sėkmingai ir būtų vertinga mokiniams, labai svarbu mokytis ir patiems pedagogams: suprasti patyriminio ugdymo organizavimo principus ir tobulinti nepakankamas kompetencijas. Nutarėme pasitelkti Erasmus+ programą ir įgyti reikalingos patirties už Lietuvos ribų, nes daugelyje Europos mokyklų patyriminis ugdymas yra gerai įvaldytas ir jau tapęs  tradiciniu ugdymu, teorija priartinama prie praktikos.

                      Taip atsirado Erasmus+ KA1 darbuotojų mobilumo projektas „Nuo mokymo link mokymosi“. Jo metu šeši gimnazijos pedagogai savo žinias gilins kvalifikacijos tobulinimo kursuose įvairiose Europos šalyse. Projekto dalyviai susipažins su Suomijos ir Islandijos švietimo sistemomis, kurios laikomos patyriminio ugdymo lyderėmis ir yra tarp pažangiausių pasaulyje. Mokytojai lankysis šių šalių bendrojo lavinimo mokyklose. Tai padės perprasti patyriminio ugdymo taikymo principus ir įgyti  idėjų tolesniam jo plėtojimui mūsų gimnazijoje.

                     Kitose šalyse mūsų gimnazijos užsienio kalbų mokytojai tobulins savo kompetencijas, reikalingas projektinio darbo rengimui ir  kaip nuolatinei darbo formai taikyti. Jie pasisems iš kolegų idėjų užsienio kalbų projektinių darbų temų bankui sudaryti ir ieškos partnerių mūsų mokinių projektiniams darbams.

                    Projekto plane numatyta, kad įgiję teorinių žinių, mokytojai vyks į trijų dienų darbo stebėjimo vizitą Helsinkio Sotunki vidurinėje mokykloje. Tikslas – stebėti, kaip teorinės žinios taikomos praktiškai: stebės mokinių atliekamus projektinius darbus, mokytojų taikomus metodus ir darbo praktikas, kur mokymas yra paremtas mokinių praktinių įgūdžių lavinimu, mokysis naujų darbo metodų, įgis daugiau praktinės patirties, kurią galės taikyti savo mokinių mokymui bei organizuoti kolegialų gimnazijos mokytojų tarpusavio mokymąsi.

                    Dviejų metų projektas dar tik prasidėjo: viena gimnazijos mokytoja kvalifikaciją tobulino Florencijoje (Italija), antroji spalio mėnesį išvyksta mokytis į Reikjaviką (Islandija).

                    Įgytomis žiniomis dalintis yra įsipareigoję visi projekto dalyviai. Yra suplanuoti sklaidos renginiai, į kuriuos kviesime ir kitų rajono bei regiono mokyklų pedagogus.

                    Mums patiems yra labai svarbu, kad projekto „Nuo mokymo link mokymosi“ įgyvendinimo metu mokykla šioje srityje nueitų savo mylią, kad jis būtų naudingas ir mokytojams, ir mokiniams.

 

Ramunė Kašėtienė

projekto koordinatorė