VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

KLASIŲ VADOVAI

2023 – 2024 m. m.

 

Klasė Klasės vadovas
Ia Vida Stonienė – biologijos mokytoja

Ib
Vilma Saulynienė – fizinio ugdymo mokytoja
Ic Rita Kisielienė - lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Id Rita Lysenko - geografijos - ekonomikos mokytoja
IIa Ričardas Balcevičius - fizikos mokytojas
IIb Alma Tumėnienė - technologijų mokytoja
IIc Lina Korsakienė - fizinio ugdymo mokytoja
IIIa  Vida Juškevičienė - užsienio kalbos (anglų) mokytoja
IIIb Nijolė Vičkačkienė - geografijos mokytoja
IIIc Virginija Samulevičienė - istorijos mokytoja
IIId Ramunė Kašėtienė - užsienio kalbos (anglų) mokytoja
IVa kristina Volungevičienė - užsienio kalbos (anglų) mokytoja
IVb Rima Beržanskienė - lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
IVc Monika Kemežienė - matematikos mokytoja   
IVd  Alvyra Brūzgienė - užsienio kalbos ( prancūzų) ir etikos mokytoja