VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

KLASIŲ VADOVAI

2022 – 2023 m. m.

 

Klasė Klasės vadovas
Ia Ričardas Balcevičius – fizikos mokytojas

Ib
Alma Tumėnienė – technologijų mokytoja
Ic Lina Korsakienė - fizinio ugdymo mokytoja
IIa Vida Juškevičienė - užsienio kalbos (anglų) mokytoja
IIb Nijolė Vičkačkienė - geografijos mokytoja
IIc Virginija Samulevičienė - istorijos mokytoja
IId Raamunė Kašėtienė - užsienio kalbos ( anglų) mokytoja
IIIa  Kristina Volungevičienė - užsienio kalbos (anglų0 mokytoja
IIIb Rima Beržanskienė - lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
IIIc Monika kemežienė - matematikos mokytoja
IIId Alvyra Brūzgienė - užsienio kalbos 9prancūzų) - etikos mokytoja
IVa Vilma Saulynienė - fizinio ugdymo mokytoja
IVb Jolita Černienė - užsienio kalbos (anglų mokytoja)
IVc Rita Lysenko - geografijos - ekonomikos mokytoja