VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

KLASIŲ VADOVAI

2021 – 2022 m. m.

 

Klasė Klasės vadovas
Ia Kristina Volungevičienė - užsienio kalbos (anglų) mokytoja
Ib Rima Beržanskienė - lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Ic Monika Kemežienė - matematikos mokytoja
Id Alvyra Brūzgienė - užsienio kalbos (prancūzų) ir etikos mokytoja
IIa Vilma Saulynienė – fizinio ugdymo mokytoja
IIb Jolita Černienė – užsienio kalbos(anglų) mokytoja
IIc Rita Lysenko -  geografijos mokytoja 
IIIa Ričardas Balcevičius – fizikos mokytojas
IIIb Lina Korsakienė – fizinio ugdymo mokytoja
IIIc Vida Stonienė – biologijos mokytoja
IIId Alma Tumėnienė – technologijų mokytoja
IVa Virginija Samulevičienė – istorijos mokytoja
IVb Jolanta Žilionienė – chemijos mokytoja
IVc Rita Kisielienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
IVd Nijolė Vičkačkienė – geografijos mokytoja
IVa Rūta Jasevičienė – istorijos mokytoja
IVb Rima Beržanskienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
IVc Vida Juškevičienė – užsienio kalbos (anglų) mokytoja
IVd Monika Kemežienė – matematikos mokytoja