VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

J. Basanavičiaus g. 33

LT-65193 Varėna

Į. k. 190108756

El.p. azuolo.gimnazija@varena.lt

Direktorius:   tel. 8(310)51053     mob. tel. 8 611 49909 

Milda Padegimaitė        El.p. milda.padegimaite@azuolo.varena.lm.lt

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui: tel. 8(310)51390

Audrius Saulynas          El.p. audrius.saulynas@azuolo.varena.lm.lt

Janina Vidzbelienė       El.p. janina.vidzbeliene@azuolo.varena.lm.lt

 

Ūkvedys :    tel.  8310 52283  

Bronė Mačiulienė         El.p.  brone.maciuliene@azuolo.varena.lm.lt


Raštinės vedėja   tel.    
8(310)31186 (telefonas ir faksas)

Onutė Čekalovienė      
                                                                                            

 

Bendrabutis (valgykla):   tel.  8(310)52283

 

Socialinė pedagogė          

Ramunė Varanauskienė             ramune.varananauskiene@azuolo.varena.lm.lt