VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

Korupcijos prevencijos programa


Atsakingi asmenys:

                Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę Varėnos ,, Ąžuolo” gimnazijoje:

            Audrius Saulynas

            Varėnos ,,Ąžuolo” gimnazijos

            Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

            tel. (8 310) 51390 el. p. audrius.saulynas@azuolo.varena.lm.lt

 

Praneškite apie korupciją

                Pranešimus apie korupcijos apraiškas Varėnos ,,Ąžuolo” gimnazijoje ir siūlymus dėl kovos su korupcija priemonių, prašome teikti jums pasirinktu būdu:

atsiunčiant pranešimą paštu adresu  J. Basanavičiaus g. 33, LT-65193 Varėna

Siunčiant pranešimą paštu po Įmonės pavadinimu turi būti nurodoma žyma

 „PRANEŠIMAS PAGAL PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ”

el. paštu: audrius.saulynas@azuolo.varena.lm.lt