VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų), mokytojų pastangas svarbiausiems gimnazijos tikslams numatyti, uždaviniams spręsti.

Gimnazijos tarybą sudaro 13 narių – 4 mokiniai, 4 mokytojai, 4 mokinių tėvai, 1 – socialinių partnerių atstovas.

GIMNAZIJOS TARYBOS SUDĖTIS

PIRMININKAS

Rita Lysenko – mokytojų atstovas

 

PIRMININKO PAVADUOTOJAS

Algirdas Radzevičius – mokinių atstovas

SEKRETORIUS

Virginija Kišonaitė - mokinių atstovas

 

TĖVŲ ATSTOVAI

Rūta Dabravolskienė

Jurgita Palevičienė

Zosė Miliuvienė

Tatjana Švedienė

MOKYTOJŲ ATSTOVAI

Rima Beržanskienė

Ričardas Balcevičius

Birutė Kukuškaitė

 

MOKINIŲ ATSTOVAI

Aleksandra Monkevičiūtė 

Melita Zalanskaitė 

 

BENDRUOMENĖS ATSTOVAS

Edita Baukienė