VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA


rsz_mokytojai.jpg

Lietuvių kalba

 

Stasė Grambienė           -         metodininkė

Rita Kisielienė               -         vyresnioji mokytoja

Elena Seliukienė            -         metodininkė

Laima Skliutienė            -         metodininkė     

Rima Beržanskienė        -         vyresnioji mokytoja

Anglų kalba

Jolita Černienė               -        vyresnioji mokytoja

Vida Juškevičienė           -        vyresnioji mokytoja

Ramunė Kašėtienė          -        vyresnioji mokytoja

Kristina Volungevičienė   -        metodininkė

Rusų kalba

Danutė Jazukevičienė         -       metodininkė

Liudmila Valentukevičienė   -       metodininkė

 Prancūzų kalba

Alvyra Brūzgienė                -      metodininkė

 Istorija 

Daiva Celencevičienė         -       vyresnioji mokytoja   

Rūta  Jasevičienė              -       metodininkė

Virginija Samulevičienė      -       metodininkė

Audrius Saulynas               -      vyresnysis mokytojas

Geografija

Rita Lysenko                    -       metodininkė

Nijolė Vičkačkienė             -       metodininkė


                                                                                                                                           Matematika
                                                                                                     


Violeta Jotautienė             -       vyresnioji mokytoja
 
Monika Kemežienė            -       mokytoja

Birutė Kukuškaitė              -       vyresnioji mokytoja

Aušra Lepeškaitė              -        vyresnioji mokytoja  

 

Biologija

Vida Stonienė         -        metodininkė


Chemija

Jolanta Žilionienė            -          ekspertė

 

Fizika

Ričardas Balcevičius         -         metodininkas

Rima Janavičienė             -         vyresnioji mokytoja

Informacinės technologijos

Vilija Jurgelevičienė        -          vyresnioji mokytoja

Dailė
 

Valdemaras Šemeška      -          metodininkas

Muzika


Darius Bachovas             -           mokytojas

Technologijos

Vladas Stačiūnas        -              vyresnysis mokytojas

Alma Tumėnienė        -              metodininkė

Fizinis ugdymas

Vilma Saulynienė           -           metodininkė

Jonas Žibūda                 -           metodininkas

Lina Korsakienė             -           metodininkė

Etika

Alvyra Brūzgienė           -           metodininkė

Tikyba

Elena Kaziukevičiūtė       -          vyresnioji mokytoja

Teatras

Tania Žilinskienė            -          mokytoja

Braižyba

Vladas Stačiūnas             -         mokytojas

Lietuvių kalba

Ona Dvareckienė                 –          metodininkė 

Stasė Grambienė                 –          metodininkė 

Rita Kisielienė                      –          vyresnioji mokytoja 

Elena Seliukienė                 –          metodininkė 

Laima Skliutienė                  –          metodininkė 

Aldona Stakutytė                 –          mokytoja 

Anglų kalba 

Jolita Černienė                     –          vyresnioji mokytoja 

Vida Juškevičienė               –          vyresnioji mokytoja 

Ramunė Kašėtienė             –          vyresnioji mokytoja 

Vitalija Tamošiūnienė                     –          metodininkė 

Kristina Volungevičienė                –          vyresnioji mokytoja

Rusų kalba 

Stasė Bingelienė                 –          metodininkė 

Danutė Jazukevičienė                    –          metodininkė 

Liudmila Valentukevičienė            –          metodininkė 

Prancūzų kalba 

Alvyra Brūzgienė                 –          metodininkė 

Istorija  

Daiva Celencevičienė                    –          vyresnioji mokytoja 

Rūta  Jasevičienė                –          metodininkė 

Virginija Samulevičienė                 –          metodininkė 

Audrius Saulynas                –          vyresnysis mokytojas 

Geografija 

Rita Lysenko                         –          metodininkė

Nijolė Vičkačkienė               –          metodininkė

Matematika

Danguolė Barkauskienė    –          metodininkė

Violeta Jotautienė                –          vyresnioji mokytoja

Monika Kemežienė                         –          mokytoja

Birutė Kukuškaitė                –          vyresnioji mokytoja

Aušra Lepeškaitė                 –          vyresnioji mokytoja

Janina Vidzbelienė             –          vyresnioji mokytoja

Biologija

Marijona Kaupinienė                      –          metodininkė

Saulius Tamošiūnas                       –          metodininkas

Chemija

Jolanta Žilionienė                –          ekspertė

Laimutė Paigozina              –          ekspertė

Fizika

Ričardas Balcevičius                      –          metodininkas

Rima Janavičienė                –          vyresnioji mokytoja

Informacinės technologijos

Vilija Jurgelevičienė                        –          vyresnioji mokytoja

Valė Vyšniauskienė                        –          mokytoja

Dailė

Dalia Šemeškienė               –          mokytoja

Valdemaras Šemeška                     –          metodininkas

Muzika

Renata Bakulienė               –          mokytoja

Technologijos

Vladas Stačiūnas                –          vyresnysis mokytojas

Alma Tumėnienė                 –          metodininkė

Kūno kultūra

Vytautas Leonavičius                     –          metodininkas

Vilma Saulynienė                –          metodininkė

Jonas Žibūda                       –          metodininkas

Lina Korsakienė                   –          metodininkė

Etika

Alvyra Brūzgienė                 –          metodininkė

Tikyba

Elena Kaziukevičiūtė                      –          vyresnioji mokytoja

Teatras

Tania Žilinskienė                 –          vyresnioji mokytoja

Braižyba

Alfredas Šapalas                 –          mokytojas