VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

Projektinis darbas – dovana gimnazijai
2024-02-26 09:46

„Ąžuolo“ gimnazijos II klasių mokiniai rašo projektinius darbus įvairiomis mokytojų pasiūlytomis ir su mokiniais aptartomis temomis. Nors iki mokslo metų pabaigos laiko dar yra nemažai, bet IIa klasės mokinio Nojaus Tumosos projektinis-kūrybinis darbas jau puošia gimnazijos edukacinę erdvę. Tai tautinis „Lietuvos žemėlapis“, padarytas naudojant „stygų meno“ stilių. Tai dovana gimnazijai Vasario 16-osios proga.

Šio darbo idėją Nojui pasiūlė geografijos mokytoja Nijolė Vičkačkienė. Džiaugiamės , kad mokytojų ir mokinių bendradarbiavimas duoda gerų rezultatų.