VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

Protmūšis „Ką žinai apie savo šalį“
2017-03-11 08:40
Kovo 2 d. I kl. mokiniai dalyvavo protmūšyje „Ką žinai apie savo šalį“. 

Tai vienas iš integruoto projekto „Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios“ renginių.

Kiekviena klasė atstovavo vienam iš Lietuvos regionų: Ia kl.- Aukštaitijai, Ib kl.- Suvalkijai, Ic kl.- Žemaitijai, Id kl.- Dzūkijai. Mokiniai turėjo atlikti įvairias užduotis: atpažinti istorines asmenybes, nurodyti jų veiklos sritį, įvardyti istorinius - geografinius objektus, kalbėti tarmiškai ir atpažinti tarmes, spręsti matematikos uždavinius.

Komisijai suskaičiavus rezultatus, paaiškėjo, kad I vieta atiteko Ic kl., II vieta - Ia kl., III vieta - Ib kl. Padėkos raštu už dalyvavimą protmūšyje apdovanota Id kl.