VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

 Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai 2016 m.


Mes, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos III e gimnazijos klasės mokiniai su tikybos mokytoja Elena Kaziukevičiūte, jau treji metai dalyvaujame Lietuvos katechetikos centro ir Lietuvos Biblijos draugijos ketvirtus metus organizuojamame ir vykdomame konkurse – „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai“. Bendradarbiaujama su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija bei svetaine bernardinai.lt. Konkursas skatina mokinius analizuojant Šventąjį Raštą atpažinti ir suvokti bendražmogiškas krikščioniškas vertybes. Šiais metais buvo duota vienintelė tema – gailestingumas, buvo siūloma pažvelgti į keletą aspektų: žmogus žmogui, Dievas – žmogui, aplinkai, kūrinijai.krikss.jpg

Konkurse dalyvavo 5 – 11 klasių mokiniai iš visos Lietuvos, kurie pateikė per 100 darbų. Dalyviai buvo suskirstyti į dvi grupes: 5 – 8 bei 9 – 11 klasės. Vertinimo komisiją sudarė Šv. Rašto, fotografijos, religinio ugdymo specialistai. Virtuali paroda veikė www.bernardinai.lt svetainėje. Svetainės lankytojai galėjo balsuoti už patinkančią nuotrauką nominacijai „Populiariausias gyvasis paveikslas“. Iš viso buvo išrinkti du ,,Gyvieji paveikslai“ – po vieną iš kiekvienos grupės. Apdovanojimai vyko – 2016 m. gegužės 10 d. Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame dramos teatre. Laimėtojai – grupės, mokyklos, mokytojai – buvo apdovanoti steigėjų dovanomis.

III e klasės istorija šiame konkurse yra pati ilgiausia. Viskas prasidėjo 2014-aisiais. Nors mums buvo ir pirmieji metai konkurse, tačiau sugebėjome patekti į finalą, parodėme, kad noro bei pastangų vedami galime pasiekti daugiau nei patys manome. 2015 dar rimčiau dirbome – tai padėjo laimėti pirmąją vietą. 2016 metai nebuvo tokie sėkmingi kaip ankstesni, tačiau galime pasigirti, kad patekome į finalą. Nors prizinės vietos ir nelaimėjome, mes džiaugiamės bei sveikiname mūsų gimnazijos mokines Moniką Kubelevičiūtę ir Karoliną Skamarakaitę (II c klasė) šiais metais konkurse užėmusias pirmąją vietą. Skatiname visus sudalyvauti ir kitais metais ir pateisinti mūsų gimnazijos vardą visos Lietuvos akivaizdoje dar kartą.


Varėniškiai džiaugiasi projekto „Varėnos kraštas - jaunimui, jaunimas – krašto pažangai“

Jau nuo 2014 metų spalio Varėnoje įgyvendinamas projektas „Varėnos kraštas - jaunimui – jaunimas – krašto pažangai“. Projektą įgyvendina 8 institucijos- Varėnos švietimo centras, Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyrius, Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, Varėnos Sporto mokykla, Varėnos „Ryto“ progimnazija, Varėnos policijos komisariatas, Varėnos rajono savivaldybės administracija.

Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyriuje jau nuo gegužės mėnesio vykdomos individualios ir grupinės psichologo konsultacijos bei teikiamos elektroninės paslaugos – mokoma kompiuterinio raštingumo, naudotis elektroninėmis paslaugomis ir t.t. Šios veiklos padeda klientams įgyti pasitikėjimo savimi, lengvina darbo paieškas.

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka vykdė projektų paraiškos pildymo mokymus, kurių tikslas buvo suteikti jaunimui praktinių ir teorinų žinių, kurios padės savarankiškai įgyventi iniciatyvas. Dainuojamosios poezijos šventė skatino jaunimo menines, muzikines kompetencijas pradžiugino Grybų šventės lankytojus.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos moksleiviai šio projekto dėka gavo galimybę įgyvendinti tokias veiklas, kaip „Kino ritės. Trumpametražių filmų festivalis“, dainų, poezijos ir piešinių konkursas – pleneras „Dainos kaip dienos“ , Miuziklą „Auksaplaukė“, Edukacinė programa „Dzūkiškos variacijos“. Visos šios veiklos suteikė jaunuoliams meninių, techninių, bendravimo įgūdžių.

Sportines veiklas šio projekto rėmuose vykdė Varėnos Sporto mokykla ir Varėnos „Ryto“ progimnazija. Sporto mokykla sukūrė riedutininkų grupę, lankėsi tarptautiniame rankinio turnyre Vokietijoje bei sveikatingumo stovykloje Šventojoje. „Ryto“ progimnazijos mokiniai gavo galimybę lankyti šiaurietiško vaikščiojimo ir lygumų slidinėjimo užsiėmimus.

Varėnos švietimo centre į pabaigą eina remonto įrengiant Atvirą jaunimo centrą darbai. Vykdomi įrangos, baldų pirkimai, o jau po kelių mėnesių krašto jaunimas bus laukiamas ir šiose erdvėse.

Džiugu, kad jaunuoliai noriai lanko projekto veiklas ir užsiėmimus – lankomumas aplenkė drąsiausius projekto rengėjų lūkesčius.

Projektas „Varėnos kraštas-jaunimui, jaunimas-krašto pažangai“, kodas Nr. EEE-LT05-SADM-01-K-01-024, yra finansuojama Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų ir Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

The project ‘Varėna region for young people, young people for regional innovation’makesVarėna residents happy

The implementation of project ‘Varėna region for young people, young people forregional innovation’startedin October 2014. There are eight authorities promoting the project, they are: Varena Education Centre, Varena labour exchange, Varena District Public Library, Varena ‘Ąžuolas’ college, Varena ‘Rytas’high school, Varena sports school, Police of Varena, and the Varena district municipality administration.

The Varena labour exchangehas offered individual and group psychological counselling, computer literacy courses and access to e-learningservices since May.These services help customers gain confidence and support their search for new employment.

The Varena District Public Library offered training to project applicants, providingpractical and theoretical knowledge for young people. The Sung Poetry Festival promoted artistic, musical competence of young people and was enjoyed by allvisitors to the Mushroom festival.

Varena‘Ąžuolas’college students got the opportunity to implement several activities, including a festival of short films, songs, poetry,a drawing contest, a symposium titled ‘Dainoskaipdienos’, the musical ‘Auksaplaukė’ and educational program ‘Dzūkiškosvariacijos’,through this project these activities have provided young people with artistic, technical and communication skills.

Varena Sports School and Varena ‘Rytas’ high school carried out sports activities within this project. The Sports school created a group of roller-skaters; the school also visited an international handball tournament in Germany and a wellness camp in Šventoji. ‘Rytas’ high school students got the chance to attend a Nordic walking group and had cross-country ski lessons.

Varena Education Centre has almostcompletedrepairsand installation of the Open Youth Centre new visitors will be expected in a few months.

It's great that young people have been willing to attend these project activities and lessons, with attendance outperforming theexpectations of the project organisers.

The project ‘Varėna region for young people, young people for regional innovation’, code No. EEA-LT05-SADM-01-K-01-024, is funded by the Republic of Lithuania, the European Economic Area, Norwegian Financial Mechanisms and the Varena District.

 RAJONINIAI PROJEKTAI
Projektas Trumpas projekto aprašymas Projekto koordinatorius, įgyvendinimo komanda
„DAINOS KAIP DIENOS“ Meninio ugdymo projektas, kurio metu gimnazijos ir rajono mokyklų mokiniai turi galimybę pristatyti poezijos, muzikos, dailės kūrybinius darbus     Muzikos mokytoja R. Bakulienė, menų mokytojai
„Mes ieškantys ir atrandantys“ Gabių vaikų ugdymo projektas. Direktorė M. Padegimaitė,chemijos mokytojaJ. Žilionienė
„Varėnos kraštas jaunimui, jaunimas – krašto pažangai“ Muzikinio meninio ugdymo projektas. Gimnazija – Varėnos švietimo centro partnerė projekte „Varėnos kraštas jaunimui, jaunimas – krašto pažangai“ Muzikos mokytoja R. Bakulienė

RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI
Projektas Trumpas projekto aprašymas Projekto koordinatorius, įgyvendinimo komanda
„Dainos iš tremties“ Respublikinis tremtinių dainų festivalis, kuriame mokyklos Tolerancijos ugdymo centras yra Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti partneris ir organizatorius    Istorijos mokytoja R. Jasevičienė
„Cykioj dūšioj dzidelė širdzis“ Respublikinis Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos projektas, kurio metu mokiniai susipažino su Dzūkijos etnografiniu savitumu, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, kūrė etiudus, pastatė spektaklį  Teatro mokytoja T. Žilinskienė
,,Būkime kartu“ Respublikinis projektas su Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija, kurio tikslas ugdyti toleranciją bei tarpusavio supratimą, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, sudaryti galimybes mokiniams susipažinti su kitų tautų papročiais, tradicijomis bei atskleisti savo tautos savitumą, unikalumą     Direktoriaus pavaduotojas ugdymui A. Saulynas, istorijos mokytojos R. Jasevičienė ir V. Samulevičienė


Ekskursija į  Sugiharos namus – projekto apie Č. Sugiharą dalis

s1.JPGs2.JPG

Mūsų gimnazijos Tolerancijos ugdymo centras, kartu su vienuolika Lietuvos Respublikos mokyklų dalyvauja Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti inicijuotame nacionaliniame projekte „Kas buvo Čijūnė Sugihara?“

Šiais metais sukako 75 metai nuo to laiko, kai 1940 metų vasarą Japonijos konsulas Čijūnė Sugihara Lietuvoje išdavė tranzitines vizas žmonėms, bėgusiems nuo prasidėjusio Antrojo pasaulinio karo Europoje.

Projektu siekiama papasakoti mokiniams apie Japonijos konsulą Lietuvoje – Čijūnę Sugiharą, dirbusį Kaune 1939–1940 metais. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui daug pabėgėlių iš Lenkijos (lenkų ir žydų) pasiekė Kauną. Šie žmones kreipėsi į Japonijos konsulą dėl tranzitinių vizų, jas gavę galėjo išvykti kuo toliau nuo Europoje vykstančio karo ir nacistinės Vokietijos politikos. Čijūnė Sugihara, neturėdamas Japonijos vyriausybės palaikymo, 1940 metų vasarą per beveik mėnesį išdavė daugiau kaip 2000 tranzitinių vizų. Šie dokumentai padėjo žmonėms išgyventi.
s3.JPGs4.JPG 

Č. Sugihara – tai vienintelis japonas, kuriam Yad Vashem – Holokausto tyrimų ir įamžinimo institucija Izraelyje yra įteikusi Pasaulio Tautų Teisuolio apdovanojimą.

Mūsų gimnazijos IIIe klasės mokiniai, projekto dalyviai, su anglų kalbos mokytoja J. Černiene rinko medžiagą apie Sugiharos išgelbėtus žydus, jų likimą, o lapkričio 17 d. su klasės auklėtoja D. Jazukevičiene ir istorijos mokytoja R. Jasevičiene lankėsi Č. Sugiharos namuose Kaune, kur dalyvavo netradicinėje pamokoje apie šį pasaulio teisuolį ir jo didvyrišką poelgį.

Muziejuje pasitelkus modernias tehnologijas pristatytos unikalios diplomato Č. Sugiharos gyvenimo akimirkos, jo išgelbėtų žmonių ir jų artimųjų, pasklidusių po visą pasaulį, pasakojimai.

Č. Sugiharos ir Nyderlandų garbės konsulo J. Zvartendijko vizų išdavimo Kaune istorija – tai didžių asmenybių drąsa ir ryžtas, padėjęs žydams išgyventi ir tapęs humanizmo pavyzdžiu tūkstančiams žmonių visame pasaulyje.

Baigiamasis projekto renginys įvyks kitų metų vasario mėnesį. Jame mūsų mokiniai pristatys paruoštą meninę kompoziciją „Vizos į gyvenimą“.

 


Projektas „Būkime kartu“

pr23.jpgpr24.JPG

Rugsėjo mėnesį Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija dalyvavo Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos organizuotame projekte „Būkime kartu“, kurio tikslas ugdyti toleranciją bei tarpusavio supratimą, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, sudaryti galimybes mokiniams susipažinti su kitų tautų papročiais, tradicijomis bei atskleisti savo tautos savitumą, unikalumą.     

p21.jpgpr22.jpg

Rugsėjo 24 d. „Ąžuolo“ gimnazijos mokiniai, mokytojos R. Jasevičienė ir V. Samulevičienė lankėsi Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje. Jos gimnazistai bei mokytojos A. Jundo, I. Samulevičienė, R. Poškienė supažindino su gimnazijos istorija. Parodė mokyklos patalpas. Aplankėme Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklą, buvome prie Adomo Mickevičiaus paminklo. Kelionę tęsėme į Jašiūnų Mykolo Balinskio dvarą, apie kurį papasakojo M. Balinskio gimnazijos direktorius Kazimiež Karpič. Pasivaikščioję po dvaro parką, nuvykome į Pavlovo respubliką. Paskutinė stotelė buvo Mikniškių kaimas, kuriame įsikūrusi stačiatikių bendruomenė. Sesuo Nina supažindino su jos gyvenimu, verslais. Pavargę, bet kupini įspūdžių, sugrįžome namo.
p25.jpg Tęsdami projektą, rugsėjo 29 d. sulaukėme svečių iš Šalčininkų. Jiems papasakojome apie savo mokyklą, supažindinome su Varėna ir jos istorija. Užsukome į Perloją pažiūrėti paminklo Vytautui Didžiajam. Aplankėme garsiąją Merkinės piramidę, Merkinės miestelio kraštotyros ir genocido muziejų, kuriame jos direktorius Mindaugas Černiauskas papasakojo Merkinės istoriją, apžiūrėjome archeologijos ir etnografijos eksponatų parodą, matėme senas maldaknyges, nuotraukas, dokumentus. Vėliau gražiomis Merkinės apylinkėmis galėjome grožėtis užlipę į vieną aukščiausių Lietuvoje apžvalgos bokštų. Iš Merkinės išvykome į pažintinę ekskursiją po Liškiavą. Apžiūrėjome bažnyčią bei liturginio paveldo ekspoziciją, aplankėme bažnyčioje esančius rūsius su išlikusiais XVIII a. vienuolių dominikonų palaikais. Pasivaikščiojome  buvusio dominikonų vienuolyno teritorijoje.

Projekto dėka užmezgėme ryšį su Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija. Tikimės ir tolimesnio bendradarbiavimo.

                                                                                                                                       Greta Valasinavičiūtė, IIId klasės mokinė

 

Projektas ,,Cykioj dūšioj dzidelė širdzis"

t4.jpg t3.JPG

Š. m. birželio15-18d. ir spalio 16-17d. mūsų gimnazijos mokiniai Rugilė Kudarauskaitė, Meida Bačinskaitė, Silvija Biekšaitė, Ieva Šaltenytė, Goda Tarailytė, Martyna Sakavičiūtė, Rokas Svirskas, Augustinas Galinis, Lukas Macijauskas, Laurynas Būda  kartu su teatro mokytoja Tatjana Žilinskiene ir etikos mokytoja Alvyra Bruzgiene dalyvavo kūrybiniam projekte ,,Cykioj dūšioj dzidelė širdzis".

Projektą iniciavo ir organizavo Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga (LEKUS), kartu su projekto partneriais: Vilniaus Senvagės gimnazija, Daugų Vlado Mirono gimnazija, Varėnos ,,Ąžuolo“ gimnazija, Prienų rajono Stakliškių gimnazija, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas įvairaus amžiaus moksleiviams kūrybiškai bendrauti ir bendradarbiauti neformalioje aplinkoje, skatinti jų etninio tapatumo suvokimą.

t2.jpgVasaros stovykloje Dauguose birželio mėnesį projekto dalyviai mokėsi pinti, austi, dzūkiškai dainuoti. Pasidalinę į grupes kūrybinėse dirbtuvėse mokiniai patys kūrė etiudus, inscenizacijas, rašė scenarijus, lankėsi pas vietinius Daugų gyventojus, užrašinėjo jų gyvenimo istorijas, pagal kurias kūrė etiudus. Kūrybinės grupės vasaros stovykloje inscenizavo ir pristatė penkias vietinių gyventojų autentiškas gyvenimo istorijas.

t1.jpg
Š. m. spalio 16-17d. projekto organizatoriai ir partneriai susitikę baigiamajame renginyje Dauguose tobulino etiudus pagal užrašytas istorijas, organizavo bendras repeticijas, kur sujungė visus vasaros stovykloje sukurtus etiudus  į vieną spektaklį ir savo kūrinį pristatė Daugų kultūros centre miestelio bendruomenei.

Nuoroda į filmuotą medžiagą. Projektas – vasaros stovykla  ,,Cykioj dūšioj dzidelė širdzis“

 http://www.dvm.lt/lt/skyriai/naujienos/cykioj-dusioj-dzidele-sirdzis/

 

Tatjana Žilinskienė