VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

J. Basanavičiaus g. 33

LT-65193 Varėna

Į. k. 190108756

El.p. azuolo.gimnazija@varena.lt

El.p. gimnazija@azuolo.varena.lm.lt

Direktorius:   tel. 8(310) 51053     mob. tel. 8 611 49909 

Milda Padegimaitė        El.p. milda.padegimaite@azuolo.varena.lm.lt

 Direktoriaus pavaduotojai ugdymui: tel. 8(310)51390

Audrius Saulynas          El.p. audrius.saulynas@azuolo.varena.lm.lt

Janina Vidzbelienė       El.p. janina.vidzbeliene@azuolo.varena.lm.lt 

Ukvedys :    tel.  8310 52283  

Bronė Mačiulienė         El.p.  brone.maciuliene@azuolo.varena.lm.lt


Raštinės vedėja   tel.    
8(310) 31186

Onutė Čekalovienė        El. p. azuolo.gimnazija@varena.lt         

Bendrabutis:   tel.  8 (310) 52283

Valgykla    –   tel. 8 (310) 52283

 

Socialinė pedagogė   tel.  8(310)31186

Ramunė Varanauskienė             ramune.varanauskiene@azuolo.varena.lm.lt