VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią. Kelią į asmeninę laimę, kelią į sėkmingos karjeros viršūnę.  D. S. Džordanas


 TAVO KARJERA YRA TAVO RANKOSE…

hhh.jpg

Ugdymas karjerai – kryptinga veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti. Šiuo atveju karjera suprantama kaip visą žmogaus gyvenimą trunkantis procesas, atsižvelgiant į asmens raidos ypatumus, kintamas visuomenės ir darbo rinkos sąlygas. Sėkmingą asmens karjerą nusako gebėjimas mokytis visą gyvenimą, reaguoti į pokyčius visuomenėje ir darbo rinkoje.

 

TIKSLAS

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą.

UŽDAVINIAI

Siekiama, kad mokiniai:

Pažintų  savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą.

 • Gebėtų rasti reikalingą informaciją  apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes.
 • Įvertintų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą.
 • Gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.
 • Būtų pasirengęs sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

Gimnazijos karjeros specialistės:

  

Alma Tumėnienė; el.paštas almatumeniene@gmail.com tel. +370 620 926 13

Ramunė Varanauskienė; el.paštas ramunvar@gmai.com tel. +370 682 178 13

Individualių konsultacijų mokiniams karjeros klausimais laikas:

                                      Alma –         Antradieniais:         15.00-17.00

                                      Ramunė –    Pirmadieniais:         15.00-16.00

                                                           Ketvirtadieniais:     15.00-16.00

 

Karjeros specialistas mokiniams padeda: 

 • Išsiaiškinti  karjeros žingsnius.
 • Išsitirti   mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.
 • Išsiaiškinti, koks mokinio  profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam  labiausiai tinka.
 • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
 • Rasti reikalingą  informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

 

Ugdymo karjerai veiklos:

 • Veiklas sudarys susitikimai su aukštųjų ir profesinių mokyklų atstovais., asmeninės ir grupinės konsultacijos, susitikimai su buvusiais gimnazijos mokiniais, pažintiniai vizitai į įmones/įstaigas/organizacijas;
 • Karjeros konsultavimas – padės konsultuojamajam mokiniui pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse; numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

Naudinga informacija: 

http://www.mukis.lt

www.aikos.smm.lt 

www.lamabpo.lt  

www.cvonline.lt  

www.kurstudijuoti.lt  

http://www.euroguidance.lt  

 

 

Lietuvos aukštosios mokyklos:

 

Universitetai

 • Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
 • Kauno technologijos universitetas
 • Klaipėdos universitetas
 • Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 • Mykolo Romerio universitetas
 • Vilniaus dailės akademija
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 • Vilniaus universitetas
 • Vytauto Didžiojo universitetas
 • Lietuvos sporto universitetas

 

Kolegijos

 • Alytaus kolegija
 • Kauno kolegija
 • Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
 • Kauno technikos kolegija
 • Klaipėdos valstybinė kolegija
 • Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
 • Marijampolės kolegija
 • Panevėžio kolegija
 • Šiaulių valstybinė kolegija
 • Utenos kolegija
 • Vilniaus kolegija
 • Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
 • ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
 • LCC tarptautinis universitetas
 • Kazimiero Simonavičiaus universitetas
 • Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija
 • Europos Humanitarinis Universitetas
 • Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija
 • V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
 • Socialinių mokslų kolegija
 • Klaipėdos verslo kolegija
 • Kolpingo kolegija
 • Šiaurės Lietuvos kolegija
 • Šv. Ignaco Lojolos kolegija
 • Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla
 • Vakarų Lietuvos verslo kolegija
 • Vilniaus verslo kolegija
 • Vilniaus dizaino kolegija
 • Vilniaus kooperacijos kolegija

Nevalstybinės aukštosios mokyklos:

Universitetai

 • ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
 • LCC tarptautinis universitetas
 • Kazimiero Simonavičiaus universitetas
 • Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija
 • Europos Humanitarinis Universitetas
 • Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija
 • V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
 • Socialinių mokslų kolegija
 • Klaipėdos verslo kolegija
 • Kolpingo kolegija
 • Šiaurės Lietuvos kolegija
 • Šv. Ignaco Lojolos kolegija
 • Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla
 • Vakarų Lietuvos verslo kolegija
 • Vilniaus verslo kolegija
 • Vilniaus dizaino kolegija
 • Vilniaus kooperacijos kolegija

Kolegijos

 • V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
 • Socialinių mokslų kolegija
 • Klaipėdos verslo kolegija
 • Kolpingo kolegija
 • Šiaurės Lietuvos kolegija
 • Šv. Ignaco Lojolos kolegija
 • Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla
 • Vakarų Lietuvos verslo kolegija
 • Vilniaus verslo kolegija
 • Vilniaus dizaino kolegija
 • Vilniaus kooperacijos kolegijaUgdymas karjerai – nuosekliai taikomų įvairių priemonių visuma, kuriomis siekiama ugdyti asmens karjeros planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo, t. y. karjeros valdymo, kompetencijas.  Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Padedami mokytojų, karjeros specialistų, tėvų, mokiniai išmoks konstruktyviai žvelgti į ateitį: sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.