VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

Direktorius  
Milda Padegimaitė

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui
Audrius Saulynas
Janina Vidzbelienė

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Bronė Mačiulienė