VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

Laisvės gynėjų diena
2024-01-16 09:24
Sausio 12 d. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos bendruomenė paminėjo Laisvės gynėjų dieną. 1991m. sausį, laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę – apgynė valstybėsNepriklausomybę. „Tą naktį prie televizijos bokšto, prie Aukščiausios Tarybos rūmų žmonesatvedė kažkas daugiau negu pareiga. Gal svajonė. Gal tikėjimas. Gal meilė. Jie tai padarė dėlmūsų. Dėl laisvės. Dėl Lietuvos.“(kunigas J.Sasnauskas)