VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

METŲ GIMNAZISTO, GIMNAZISTĖS, PEDAGOGO APDOVANOJIMŲ REZULTAI

.
Projektas Trumpas projekto aprašymas Projekto koordinatorius, įgyvendinimo komanda
„NUO VASARIO 16-OSIOS IKI KOVO 11-OSIOS“ Kasmetinis integruotas istorijos, lietuvių kalbos, menų ir pilietinio  ugdymo projektas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui A. Saulynas, istorijos, lietuvių kalbos ir menų mokytojai
„KOKS AŠ, TOKIA MANO KLASĖ IR MANO MOKYKLA“ Klasių skatinimo projektas. Finansavimo šaltinis – paramos lėšos (2%) Direktoriaus pavaduotojas ugdymui A. Saulynas, klasių auklėtojai
„MANO KLASĖS IDĖJA“ Klasių ir klasių auklėtojų metų veiklos pristatymo renginys paskutinę mokslo metų dieną Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Vidzbelienė, klasių auklėtojai
„AŠ GALIU“ Gimnazijos mokinių ir policijos darbuotojų  projektas Socialinė pedagogė R. Varanauskienė, kūno kultūros mokytojai
„SPORTIŠKIAUSIA KLASĖ“ Kasmetinis kūno kultūros mokytojų inicijuotas ilgalaikis projektas Kūno kultūros mokytojai
„METŲ GIMNAZISTO, GIMNAZISTĖS, PEDAGOGO IR PAPILDOMŲ NOMINACIJŲ PASKELBIMAS“ Kasmetinis mokinių ir mokytojų skatinimo ir padėkos renginys.                                     Finansavimo šaltinis – paramos lėšos (2%) Direktorė M. Padegimaitė, kandidatų vertinimo komisija
„KINO NAKTIS“  Gimnazijos Mokinių tarybos iniciatyva Mokytoja A. Brūzgienė,Mokinių taryba
„PYRAGŲ DIENA“  Kasmetinis mokinių ir klasės auklėtojos organizuojamas projektas – gerumo akcija gimnazijoje Mokytoja D. Barkauskienė, auklėjamosios klasės mokiniai
„GYVENK SVEIKAI“  Projekto metu įgyvendinamos edukacinės, skatinančios sveiką gyvenimo būdą bei prevencinės veiklos Socialinė pedagogė R. Varanauskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė V. Petrikonienė