VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

Neformaliojo ugdymo programos  pavadinimas Vadovas
Tinklinio būrelis Vilma  Saulynienė
Tinklinio  būrelis Lina  Korsakienė
Krepšinio būrelis Vilma  Saulynienė
Jaunųjų muziejininkų būrelis Virginija Samulevičienė
Tolerancijos ugdymo būrelis Virginija Samulevičienė
Praktinio verslumo  ugdymas Monika  Kemežienė
Jaunieji šauliai Rita  Lysenko
Teatro raiškos būrelis Tatjana  Žilinskienė
Teatro  būrelis Tatjana  Žilinskienė
Muzikos būrelis Darius  Bachovas