VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

J. Basanavičiaus g. 33

LT-65193 Varėna

Į. k. 190108756

El.p. azuolo.gimnazija@varena.lt

Direktorius:   tel. 8(310) 51053     mob. tel. 8 611 49909 

Milda Padegimaitė        El.p. mildapadegimaite@gmail.com

 Direktoriaus pavaduotojai ugdymui: tel. 8(310)51390

Audrius Saulynas          El.p. audrius.saulynas@gmail.com

Janina Vidzbelienė       El.p. jvidzbeliene@gmail.com 

Ukvedys :    tel.  8310 52283  

Bronė Mačiulienė         El.p.  bronyte61@gmail.com


Raštinės vedėja   tel.    
8(310) 31186


Onutė Čekalovienė      
                                                                                            

 

Bendrabutis (valgykla):   tel.  8 (310) 52283

 

Socialinė pedagogė          

Ramunė Varanauskienė             ramunvar@gmail.com