VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

rsz_varėnos___mokytojai__2019_-_2020__m_m.jpg

Lietuvių kalba

Rita Kisielienė               -         vyresnioji mokytoja

Elena Seliukienė            -         metodininkė

Laima Skliutienė            -         metodininkė     

Rima Beržanskienė        -         vyresnioji mokytoja

Anglų kalba

Jolita Černienė               -        vyresnioji mokytoja

Vida Juškevičienė           -        vyresnioji mokytoja

Ramunė Kašėtienė          -        vyresnioji mokytoja

Kristina Volungevičienė   -        metodininkė

Rusų kalba

Danutė Jazukevičienė         -       metodininkė

Liudmila Valentukevičienė   -       metodininkė

 Prancūzų kalba

Alvyra Brūzgienė                -      metodininkė


                                                                                                                                                        Vokiečių kalba
Tatjana Saulevičienė          -      mokytoja                                                                                            


 Istorija 

Daiva Celencevičienė         -       vyresnioji mokytoja   

Virginija Samulevičienė      -       metodininkė

Audrius Saulynas               -      vyresnysis mokytojas

Geografija

Rita Lysenko                    -       metodininkė

Nijolė Vičkačkienė             -       metodininkė


                                                                                                      Matematika
                                                                                                     


Violeta Jotautienė             -       vyresnioji mokytoja
 
Monika Kemežienė            -       vyresnioji mokytoja

Birutė Kukuškaitė              -       vyresnioji mokytoja

Aušra Lepeškaitė              -        vyresnioji mokytoja  

 

Biologija

Vida Stonienė         -        metodininkė

Chemija

Jolanta Žilionienė            -          ekspertė

Fizika

Ričardas Balcevičius         -         metodininkas

Informacinės technologijos

Vilija Jurgelevičienė        -          vyresnioji mokytojaDailė
 


Jurgita Zabielaitė     -                 vyresnioji mokytoja


Muzika


Darius Bachovas             -           mokytojas

Technologijos

Vladas Stačiūnas        -              vyresnysis mokytojas

Alma Tumėnienė        -              metodininkė

Fizinis ugdymas

Vilma Saulynienė           -           metodininkė

Lina Korsakienė             -           metodininkė

Etika

Alvyra Brūzgienė           -           metodininkė

Tikyba

Elena Kaziukevičiūtė       -          vyresnioji mokytoja

Teatras

Tania Žilinskienė            -          mokytoja

Braižyba

Vladas Stačiūnas             -         mokytojas
                                    
                                                                                                                                                                Psichologija

Edita Baukienė             -           mokytoja