VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

Pirmininkas 

Monika Kemežienė, matematikos mokytoja

Nariai:

Rima Beržanskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Danutė Jazukevičienė, užsienio kalbos ( rusų) mokytoja

Ramunė Kašėtienė, užsienio kalbos ( anglų) mokytoja

Virginija Samulevičienė, istorijos mokytoja

Audrius Saulynas, direktorės pavaduotojas ugdymui

Alma Tumėnienė, technologijų mokytoja

Ramunė Varanauskienė, socialinė pedagogė

Janina Vidzbelienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Jolanta Žilionienė, chemijos mokytoja