VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

1. Titulinis
https://azuolo.varena.lm.lt/titulinis
2. Apie mus
https://azuolo.varena.lm.lt/Gimnazija-2
3. Nuorodos
https://azuolo.varena.lm.lt/nuorodos
4. Naujienos
https://azuolo.varena.lm.lt/naujienos
5. Paieška
https://azuolo.varena.lm.lt/paieska
6. Svetainės medis
https://azuolo.varena.lm.lt/svetaines-medis
7. Artimiausi renginiai
https://azuolo.varena.lm.lt/renginiai
8. Gimnazija
https://azuolo.varena.lm.lt/Gimnazija
9. Informacija
INFORMACIJA KOREPETITORIAMSINFORMACIJA EKSTERNAMS 2023-2024m
https://azuolo.varena.lm.lt/informacija-2
10. Pasiekimai
  Konstitucijos  egzaminas I - II klasės Akvilė Gecevičiūtė, Id                             I  vieta Viktorija  Juščenko, Id                           II  vieta Aušrinė  Juškevičiūtė, IId                      II  vieta Laurynas  Būda, IIa                                II  vieta Monika  Kubelevičiūtė, IIc                     III  vieta Emilija  Lužytė, IId                                  III  vietaKonstitucijos  egzaminas III - IV klasės  Rugilė  Užusėnaitė, IIIb                       I  vieta Karina Grinevičiūtė, IIId                      II  vieta Ligita  Lasauskaitė, IIId                       II  vieta Ineta  Dingelytė, IIIb                            III  vieta   Protų kovos  (Europos vystymosi metai) IIIe klasės komanda  ,,Draugų  draugai“       I vieta  
https://azuolo.varena.lm.lt/pasiekimai
11. Veiklos sritys
Vykdomos programos Gimnazijoje vykdomos formaliojo švietimo programos:  Pagrindinio ugdymo II koncentro programa Vidurinio ugdymo Neformaliojo švietimo programos
https://azuolo.varena.lm.lt/Ugdymas
12. Bibliotekos veikla
APIE BIBLIOTEKĄAPIE SKAITYKLĄ BIBLIOTEKOS - SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2020 M
https://azuolo.varena.lm.lt/bibliotekos-veikla
13. Neformalus ugdymas
Neformaliojo ugdymo programų sąrašas
https://azuolo.varena.lm.lt/neformalus-ugdymas
14. Ugdymo proceso organizavimas
              UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2023– 2024 mokslo metais   Mokslo metų trukmė: Klasė                     Mokslo metų / Ugdymo proceso pradžia                              Ugdymo proceso pabaiga I-II kl
https://azuolo.varena.lm.lt/ugdymo-proceso-organizavimas1
15. Ugdymo dokumentai
VARĖNOS „ĄŽUOLO“  GIMNAZIJOS PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PRORGAMŲ UGDYMO PLANŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠASVARĖNOS „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS ATSISKAITOMŲJŲ DARBŲ PLANAVIMO, ORGANIZAVIMO, VYKDYMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS VARĖNOS ,,ĄŽUOLO” GIMNAZIJOS MOKOMŲJŲ DALYKŲ, DALYKŲ MODULIŲ, KURSŲ KEITIMO TVARKOS APRAŠASMOKINIO UGDYMOSI VIETOS PAKEITIMO TVARKA VARĖNOS  „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOJEDĖL MOKINIŲ UŽIMTUMO LAISVŲ PAMOKŲ METUNUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠASMOKYMOSI PAGAL FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS (IŠSKYRUS AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ PROGRAMAS) FORMŲ IR MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS  
https://azuolo.varena.lm.lt/ugdymo-dokumentai
16. Kontaktai
https://azuolo.varena.lm.lt/kontaktai-2
17. Vizija, misija
MOKYKLOS MISIJA      Teikia pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą
https://azuolo.varena.lm.lt/istorija
18. Mokytojai
Lietuvių kalba   Rita Kisielienė               -         vyresnioji mokytoja Elena Seliukienė            -         metodininkė Laima Skliutienė            -         metodininkė      Rima Beržanskienė        -         vyresnioji mokytoja Anglų kalba Jolita Černienė               -        vyresnioji mokytoja Vida Juškevičienė           -        vyresnioji mokytoja Ramunė Kašėtienė          -        vyresnioji mokytoja Kristina Volungevičienė   -        metodininkė Rusų kalba Danutė Jazukevičienė         -       metodininkė Liudmila Valentukevičienė   -       metodininkė  Prancūzų kalba Alvyra Brūzgienė                -      metodininkė  Istorija  Daiva Celencevičienė         -       vyresnioji mokytoja    Virginija Samulevičienė      -       metodininkė Audrius Saulynas               -      vyresnysis mokytojas Geografija Rita Lysenko                    -       metodininkėNijolė Vičkačkienė             -       metodininkė                                                                                                                                            Matematika                                                                                                     Violeta Jotautienė             -       vyresnioji mokytoja Monika Kemežienė            -       mokytojaBirutė Kukuškaitė              -       vyresnioji mokytojaAušra Lepeškaitė              -        vyresnioji mokytoja    Biologija Vida Stonienė         -        metodininkė Chemija Jolanta Žilionienė            -          ekspertė   Fizika Ričardas Balcevičius         -         metodininkas Informacinės technologijos Vilija Jurgelevičienė        -          vyresnioji mokytoja Dailė  Jurgita Zabielaitė      -          vyresnioji mokytoja Muzika Darius Bachovas             -           mokytojas Technologijos Vladas Stačiūnas        -              vyresnysis mokytojas Alma Tumėnienė        -              metodininkė Fizinis ugdymas Vilma Saulynienė           -           metodininkė Lina Korsakienė             -           metodininkė Etika Alvyra Brūzgienė           -           metodininkė Tikyba Elena Kaziukevičiūtė       -          vyresnioji mokytoja Teatras Tania Žilinskienė            -          mokytoja Braižyba Vladas Stačiūnas             -         mokytojas Lietuvių kalba Ona Dvareckienė                 –          metodininkė  Stasė Grambienė                 –          metodininkė  Rita Kisielienė                      –          vyresnioji mokytoja  Elena Seliukienė                 –          metodininkė  Laima Skliutienė                  –          metodininkė  Aldona Stakutytė                 –          mokytoja  Anglų kalba  Jolita Černienė                     –          vyresnioji mokytoja  Vida Juškevičienė               –          vyresnioji mokytoja  Ramunė Kašėtienė             –          vyresnioji mokytoja  Vitalija Tamošiūnienė                     –          metodininkė  Kristina Volungevičienė                –          vyresnioji mokytoja Rusų kalba  Stasė Bingelienė                 –          metodininkė  Danutė Jazukevičienė                    –          metodininkė  Liudmila Valentukevičienė            –          metodininkė  Prancūzų kalba  Alvyra Brūzgienė                 –          metodininkė  Istorija   Daiva Celencevičienė                    –          vyresnioji mokytoja  Rūta  Jasevičienė                –          metodininkė  Virginija Samulevičienė                 –          metodininkė  Audrius Saulynas                –          vyresnysis mokytojas  Geografija  Rita Lysenko                         –          metodininkė  Nijolė Vičkačkienė               –          metodininkė Matematika Danguolė Barkauskienė    –          metodininkė Violeta Jotautienė                –          vyresnioji mokytoja Monika Kemežienė                         –          mokytoja Birutė Kukuškaitė                –          vyresnioji mokytoja Aušra Lepeškaitė                 –          vyresnioji mokytoja Janina Vidzbelienė             –          vyresnioji mokytoja Biologija  Marijona Kaupinienė                      –          metodininkė Saulius Tamošiūnas                       –          metodininkas Chemija Jolanta Žilionienė                –          ekspertė Laimutė Paigozina              –          ekspertė Fizika Ričardas Balcevičius                      –          metodininkas Rima Janavičienė                –          vyresnioji mokytoja Informacinės technologijos Vilija Jurgelevičienė                        –          vyresnioji mokytoja Valė Vyšniauskienė                        –          mokytoja Dailė Dalia Šemeškienė               –          mokytoja Valdemaras Šemeška                     –          metodininkas Muzika Renata Bakulienė               –          mokytoja Technologijos Vladas Stačiūnas                –          vyresnysis mokytojas Alma Tumėnienė                 –          metodininkė Kūno kultūra Vytautas Leonavičius                     –          metodininkas Vilma Saulynienė                –          metodininkė Jonas Žibūda                       –          metodininkas Lina Korsakienė                   –          metodininkė Etika Alvyra Brūzgienė                 –          metodininkė Tikyba Elena Kaziukevičiūtė                      –          vyresnioji mokytoja Teatras Tania Žilinskienė                 –          vyresnioji mokytoja Braižyba Alfredas Šapalas                 –          mokytojas
https://azuolo.varena.lm.lt/mokytojai-2
19. Vadovai
Direktorius  Milda Padegimaitė Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Audrius SaulynasJanina Vidzbelienė Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Bronė Mačiulienė
https://azuolo.varena.lm.lt/vadovai-2
20. Mokyklos istorijos muziejus
  APIE MOKYKLOS ISTORIJOS MUZIEJŲ   VARĖNOS MOKYKLOS ISTORIJA (NUO 1939 M
https://azuolo.varena.lm.lt/muziejus
21. Socialiniai partneriai
SOCIALINIAI PARTNERIAI   Varėnos „Ryto“ progimnazija Varėnos verslo ir technologijos mokykla Varėnos švietimo centras Varėnos visuomenės sveikatos biuras Varėnos vaiko teisių apsaugos tarnyba Daugų Vlado Mirono gimnazija Alytaus kolegija Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti Varėnos kultūros centras Alytaus kolegija
https://azuolo.varena.lm.lt/socialiniai-partneriai
22. Tarybos ir komisijos
GIMNAZIJOS TARYBA Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų), mokytojų pastangas svarbiausiems gimnazijos tikslams numatyti, uždaviniams spręsti
https://azuolo.varena.lm.lt/tarybos-ir-komisijos
23. Socialinis pedagogas
Ramunė Varanauskienė             ramunvar@gmail
https://azuolo.varena.lm.lt/socialinis-pedagogas
24. Klasių seniūnai
                                  KLASIŲ SENIŪNAI                                    2021 - 2022m
https://azuolo.varena.lm.lt/klasiu-seniunai-2
25. Klasių vadovai
KLASIŲ VADOVAI 2021 – 2022 m
https://azuolo.varena.lm.lt/klasiu-vadovai-2
26. Tėvų komitetų pirmininkai
                          TĖVŲ KOMITETŲ PIRMININKAI                                2021 - 2022 m
https://azuolo.varena.lm.lt/tevu-komitetu-pirmininkai-2
27. Tradicijos
Gimnazijos tradicijos RUGSĖJO 1-OJI – mokslo metų pradžios šventė PIRMOKŲ KRIKŠTYNOS – renginys, skirtas naujai į gimnaziją priimtiems mokiniams PYRAGŲ DIENA – gerumo šventė gimnazijoje TOLERANCIJOS DIENA – inicijuoja gimnazijos Tolerancijos ugdymo centras AKCIJA „DAROM“ „METŲ GIMNAZISTO, GIMNAZISTĖS, PEDAGOGO IR PAPILDOMŲ NOMINACIJŲ PASKELBIMAS“ – kasmetinis mokinių ir mokytojų skatinimo ir padėkos renginys Gimnazijos projektas „NUO VASARIO 16-OSIOS IKI KOVO 11-OSIOS“ – kasmetinis integruotas istorijos, lietuvių kalbos, menų ir pilietinio  ugdymo projektas VIEŠŲJŲ KALBŲ SAKYMO DIENA ŠIMTADIENIS „MANO KLASĖS IDĖJA“ – klasių ir klasių auklėtojų metų veiklos pristatymo renginys paskutinę mokslo metų dieną KARNAVALAS PASKUTINIS SKAMBUTIS ATESTATŲ ĮTEIKIMO CEREMONIJA IR IŠLEISTUVIŲ ŠVENTĖ KINO NAKTIS – gimnazijos mokinių tarybos iniciatyva UGDYMO KARJERAI DIENA „AŠ GALIU“ – gimnazijos mokinių ir policijos darbuotojų projektas „SPORTIŠKIAUSIA KLASĖ“ – kasmetis kūno kultūros mokytojų inicijuotas ilgalaikis projektas EUROPOS KALBŲ DIENA EUROPOS DIENA ŽYDIS ,,AŠ EINU UŽ LIETUVĄ" KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS
https://azuolo.varena.lm.lt/tradicijos
28. Mokiniams
2016 METŲ ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIAI 2016 m
https://azuolo.varena.lm.lt/mokiniams-2
29. Tėvams
AMINTINĖ III KLASĖS GIMNAZISTAMSBRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 
https://azuolo.varena.lm.lt/tevams
30. Mokinių skaičius klasėse
MOKINIŲ SKAIČIUS KLASĖSE 2022 – 2023 m
https://azuolo.varena.lm.lt/mokiniu-skaicius-klasese
31. Parama
VARĖNOS „ĄŽUOLO“ VIDURINĖS MOKYKLOS PARAMOS GAVIMO, PANAUDOJIMO IR APSKAITOS TVARKA
https://azuolo.varena.lm.lt/parama
32. Mokiniams
AMINTINĖ III KLASĖS GIMNAZISTAMS
https://azuolo.varena.lm.lt/mokiniams
33. Tolerancijos centras
APIE GIMNAZIJOS TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRĄ  TUC  VEIKLOS PLANAS   RENGINIAI GIMNAZIJOJE RESPUBLIKINIAI RENGINIAI   
https://azuolo.varena.lm.lt/tolerancijos-centras
34. Projektai
https://azuolo.varena.lm.lt/projektai
35. Rajoniniai, respublikiniai projektai
 Pažink Šventąjį Raštą
https://azuolo.varena.lm.lt/rajoniniai-mokykliniai-projektai
36. Mokykliniai projektai
METŲ GIMNAZISTO, GIMNAZISTĖS, PEDAGOGO APDOVANOJIMŲ REZULTAI
https://azuolo.varena.lm.lt/mokykliniai-projektai
37. Tarptautiniai projektai
Erasmus+ mobilumams pasibaigus atėjo metas sklaidai Projekto dalyvės parengė straipsnius rajoninei spaudai
https://azuolo.varena.lm.lt/tarptautiniai-projektai
38. Respublikiniai pasiekimai
2021-2022 m. m. 54-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada: Artūras Makselis, Ia klasė ...
https://azuolo.varena.lm.lt/respublikiniai-pasiekimai
39. Rajoniniai pasiekimai
2022 m. dalykinės olimpiados ir konkursai Olimpiada, konkursas Dalyvavo mokinių Laimė...
https://azuolo.varena.lm.lt/rajoniniai-pasiekimai
40. Mokykliniai pasiekimai
                                                                          2019 – 2020 m
https://azuolo.varena.lm.lt/mokykliniai-pasiekimai
41. Ugdymas karjerai
Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią
https://azuolo.varena.lm.lt/ugdymas-karjerai
42. Valgiaraščiai
15-18 METŲ MOKINIŲ VALGIARAŠTISLAISVAI PASIRENKAMŲ PATIEKALŲ VALGIARAŠTISGIMNAZIJOS MOKINIŲ, GYVENANČIŲ BEINDRABUTYJE, VARĖNOS SPECIALIOSIOS MOKYKOS VAIKŲ, GYVENANČIŲ VARĖNOS "ĄŽUOLO" GIMNAZIJOS BENDRABUTYJE, VALGIARAŠTIS
https://azuolo.varena.lm.lt/valgiarasciai
43. Tvarkaraščiai
Pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m
https://azuolo.varena.lm.lt/tvarkarasciai
44. Klasės
2016-2017 m. m. klasės Ia klasė Ib klasė Ic klasėId klasė IIa klasė IIb klasė IIc klasė IId klasė...
https://azuolo.varena.lm.lt/klases
45. MEPA
 „Ąžuolo“ gimnazijos jaunimas skleidžia Europos Sąjungos idėjas 2016 -2017 mokslo metais Lietuvoje prasidėjo projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“, arba kitaip – „MEPA“
https://azuolo.varena.lm.lt/mepas
46. Erasmus
Baigiamasis Erasmus+ KA1 darbuotojų mobilumo projekto „Nuo mokymo link mokymosi“ sklaidos renginys Sausio 5 d
https://azuolo.varena.lm.lt/erasmus
47. Struktūra ir kontaktai
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija J
https://azuolo.varena.lm.lt/struktura-ir-kontaktai
48. Darbuotojai
https://azuolo.varena.lm.lt/darbuotojai
49. Vidaus struktūra
VARĖNOS ĄŽUOLO GIMNAZIJOS VALDYMO STRUKTŪROS IR PAVALDUMO SCHEMA
https://azuolo.varena.lm.lt/valdymo-schema
50. Mokytojai
Lietuvių kalba Rita Kisielienė               -         vyresnioji mokytoja Elena Seliukienė            -         metodininkė Laima Skliutienė            -         metodininkė      Rima Beržanskienė        -         vyresnioji mokytoja Anglų kalba Jolita Černienė               -        vyresnioji mokytoja Vida Juškevičienė           -        vyresnioji mokytoja Ramunė Kašėtienė          -        vyresnioji mokytoja Kristina Volungevičienė   -        metodininkė Rusų kalba Danutė Jazukevičienė         -       metodininkė Liudmila Valentukevičienė   -       metodininkė  Prancūzų kalba Alvyra Brūzgienė                -      metodininkė                                                                                                                                                        Vokiečių kalbaTatjana Saulevičienė          -      mokytoja                                                                                              Istorija  Daiva Celencevičienė         -       vyresnioji mokytoja    Virginija Samulevičienė      -       metodininkė Audrius Saulynas               -      vyresnysis mokytojas Geografija Rita Lysenko                    -       metodininkėNijolė Vičkačkienė             -       metodininkė                                                                                                       Matematika                                                                                                     Violeta Jotautienė             -       vyresnioji mokytoja Monika Kemežienė            -       vyresnioji mokytojaBirutė Kukuškaitė              -       vyresnioji mokytojaAušra Lepeškaitė              -        vyresnioji mokytoja    Biologija Vida Stonienė         -        metodininkė Chemija Jolanta Žilionienė            -          ekspertė Fizika Ričardas Balcevičius         -         metodininkas Informacinės technologijos Vilija Jurgelevičienė        -          vyresnioji mokytoja Dailė  Jurgita Zabielaitė     -                 vyresnioji mokytoja Muzika Darius Bachovas             -           mokytojas Technologijos Vladas Stačiūnas        -              vyresnysis mokytojas Alma Tumėnienė        -              metodininkė Fizinis ugdymas Vilma Saulynienė           -           metodininkė Lina Korsakienė             -           metodininkė Etika Alvyra Brūzgienė           -           metodininkė Tikyba Elena Kaziukevičiūtė       -          vyresnioji mokytoja Teatras Tania Žilinskienė            -          mokytoja Braižyba Vladas Stačiūnas             -         mokytojas                                                                                                                                                                                                    PsichologijaEdita Baukienė             -           mokytoja                                                                                                                                                                      
https://azuolo.varena.lm.lt/mokytojai
51. Specialistai
Socialinė pedagogė  Ramunė Varanauskienė             ramunvar@gmail
https://azuolo.varena.lm.lt/specialistai
52. Mokinių taryba
Gimnazijos mokinių taryba (2022-2024 m
https://azuolo.varena.lm.lt/mokiniu-taryba
53. Kontaktai
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija J
https://azuolo.varena.lm.lt/kontaktai
54. Mokyklos taryba
Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų), mokytojų pastangas svarbiausiems gimnazijos tikslams numatyti, uždaviniams spręsti
https://azuolo.varena.lm.lt/mokyklos-taryba
55. Teisinė informacija
TEISĖS AKTAIwww.smsm.lrv.lt/lt/teisine-informacija-1/teises-aktai-1?lang=ltTEISĖS AKTŲ PROJEKTAIhttp...
https://azuolo.varena.lm.lt/teisine-informacija
56. Vadovai
Direktorius   Milda Padegimaitė, Tel
https://azuolo.varena.lm.lt/vadovai
57. Klasių vadovai
KLASIŲ VADOVAI 2023 – 2024 m
https://azuolo.varena.lm.lt/klasiu-vadovai
58. Laisvos darbo vietos
Informacija apie laisvas darbo vietas Laisvų dabo vietų nėra
https://azuolo.varena.lm.lt/laisvos-darbo-vietos
59. Klasių seniūnai
                               2022 - 2023m
https://azuolo.varena.lm.lt/klasiu-seniunai
60. Planavimo dokumentai
2021 metų veiklos ataskaita. Iki sausio 31 d. teikti pasiūlymus dėl vadovo veiklos vertinimo el.p. ...
https://azuolo.varena.lm.lt/planavimo-dokumentai-2
61. Covid- 19 valdymo priemonių planas
Covid- 19 valdymo priemonių planas
https://azuolo.varena.lm.lt/covid-19-valdymo-priemoniu-planas
62. Administracinė informacija
Nuostatai Planavimo dokumentai Tvarkos darbuotojams Tvarkos mokiniams Darbo užmokestis Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Direktoriaus ataskaitos Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai Asmens duomenų apsauga
https://azuolo.varena.lm.lt/administracine-informacija
63. Nuostatai
VARĖNOS ,,ĄŽUOLO" GIMNAZIJOS NUOSTATAI
https://azuolo.varena.lm.lt/nuostatai
64. Planavimo dokumentai
Gimnazijos 2022 m.veiklos planas2020-2022 m. strateginis veiklos planas2018-2020 m. strateginis veik...
https://azuolo.varena.lm.lt/planavimo-dokumentai
65. Darbo užmokestis
DARBO APMOKĖJIMO TVARKADARBO UŽMOKESTIS
https://azuolo.varena.lm.lt/darbo-uzmokestis
66. Tvarkos mokiniams
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VARĖNOS „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠASMOKINIŲ PRIĖMIMO Į VARĖNOS „ĄŽUOLO“  GIMNAZIJOS BENDRABUTĮ TVARKOS APRAŠASVARĖNOS „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS GIMNAZISTO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖSVARĖNOS „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖSMOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO  TVARKOS APRAŠASVARĖNOS ,,ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ BENDRABUČIO NUOSTATAIVARĖNOS ,,ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ VEŽIMO APRAŠASVARĖNOS ,,ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS MOKYKLINIO AUTOBUSO,VEŽIOJANČIO MOKINIUS Į MOKYKLĄ IR IŠ JOS Į NAMUS, VAŽIAVIMO MARŠRUTAS IR TVARKARAŠTIS
https://azuolo.varena.lm.lt/tvarkos-mokiniams
67. Tvarkos darbuotojams
VARĖNOS „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖSVARĖNOS „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS METODINĖS TARYBOS NUOSTATAIVARĖNOS „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS METODINIŲ GRUPIŲ NUOSTATAIVARĖNOS „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠASVARĖNOS ,,ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKAVARĖNOS  ,,ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS  ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠASVARĖNOS „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS INFORMACIJOS APIE GIMNAZIJĄ TEIKIMAS TĖVAMS, BENDRUOMENEI, VISUOMENEI TVARKOS APRAŠAS
https://azuolo.varena.lm.lt/tvarkos-darbuotojams
68. Viešieji pirkimai
VARĖNOS „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS 2023 METAIS ĮVYGDYTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS III KETVIRTISVARĖNOS „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS 2023 METAIS ĮVYGDYTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS II KETVIRTISVARĖNOS „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS 2023 METAIS ĮVYGDYTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS I KETVIRTISVARĖNOS „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS 2022 METAIS ĮVYGDYTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS IV KETVIRTISVARĖNOS „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS 2022 METAIS ĮVYGDYTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS III KETVIRTISVARĖNOS „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS 2022 METAIS ĮVYGDYTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS II KETVIRTISVARĖNOS „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS 2022 METAIS ĮVYGDYTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS I KETVIRTIS PLANUOJAMŲ VYKDYTI 2022 M
https://azuolo.varena.lm.lt/viesieji-pirkimai
69. Paskatinimai ir apdovanojimai
VARĖNOS „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ, PEDAGOGŲ IR PAGALBOS SPECIALISTŲ  METŲ  NOMINAVIMŲ IR APDOVANOJIMŲ  „METŲ ĄŽUOLYNAS“ NUOSTATAINOMINAVIMO IR APDOVANOJIMO KOMISIJOS NARIO  NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA  IR  KONFIDENCIALUMO  PASIŽADĖJIMAS
https://azuolo.varena.lm.lt/paskatinimai-ir-apdovanojimai
70. Direktoriaus ataskaitos
2022 m. direktoriaus veiklos ataskaita. Iki sausio 31 d. (imtinai) galite teikti siūlymus dėl veiklo...
https://azuolo.varena.lm.lt/direktoriaus-ataskaitos
71. Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai
METINIO 2022M. BALANSO LENTELĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2022M. IV KETV.FINANSINIŲ ATASKAITŲ RI...
https://azuolo.varena.lm.lt/biudzeto-vykdymo-ataskaitu-rinkiniai
72. Asmens duomenų apsauga
VARĖNOS ,,ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS    MOKINIŲ IR  JŲ TĖVŲ  (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ)  ASMENS DUOMENŲ   TVARKYMO  IR SAUGOJIMO  TAISYKLĖS VARĖNOS  „ĄŽUOLO“  GIMNAZIJOS  DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR SAUGOJIMO POLITIKA VARĖNOS ,,ĄŽUOLO“  GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUSITARIMAS  
https://azuolo.varena.lm.lt/asmens-duomenu-apsauga
73. Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas ir programa 
https://azuolo.varena.lm.lt/korupcijos-prevencija
74. Paslaugos
Mokinių apgyvendinimas bendrabutyje   Mokinių pavėžėjimas   Mokinių maitinimas 
https://azuolo.varena.lm.lt/paslaugos
75. Mokinių apgyvendinimas bendrabutyje
VARĖNOS ,,ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ BENDRABUČIO NUOSTATAI
https://azuolo.varena.lm.lt/mokiniu-apgyvendinimas-bendrabutyje
76. Mokinių pavėžėjimas
VARĖNOS ,,ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ VEŽIMO APRAŠASVARĖNOS ,,ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS MOKYKLINIO AUTOBUSO,VEŽIOJANČIO MOKINIUS Į MOKYKLĄ IR IŠ JOS Į NAMUS, VAŽIAVIMO MARŠRUTAS IR TVARKARAŠTIS
https://azuolo.varena.lm.lt/mokiniu-pavezejimas
77. Mokinių maitinimas
15-18 METŲ MOKINIŲ VALGIARAŠTISLAISVAI PASIRENKAMŲ PATIEKALŲ VALGIARAŠTISGIMNAZIJOS MOKINIŲ, GYVENANČIŲ BEINDRABUTYJE, VARĖNOS SPECIALIOSIOS MOKYKOS VAIKŲ, GYVENANČIŲ VARĖNOS "ĄŽUOLO" GIMNAZIJOS BENDRABUTYJE, VALGIARAŠTIS
https://azuolo.varena.lm.lt/mokiniu-maitinimas